Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja TV SLO

14. september 2023
PRORAČUN

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja vam sporočamo:

  1. Kolikšen je letni proračun Stanovanjskega sklada, ki ga določi vlada? Prosim za podatke po letih za zadnjih 5 let (2019, 2020, 2021, 2022, 2023).
  2. Prosim še za proračun za prihodnje leto (2024) – ali je vlada že določila, koliko bodo namenili skladu (tudi glede na napovedi, da mu bodo namenili več sredstev)?

Stanovanjski sklad RS je oseba javnega prava s samostojnim poslovanjem. Je posreden in ne neposreden proračunski uporabnik, katerega poslovne in finančne načrte kot predstavnik ustanovitelja po Aktu o ustanovitvi Stanovanjskega sklada RS kot javnega sklada sprejema Vlada RS.

Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za leto 2023, ki ga je Vlada RS sprejela 27.6.2023 opredeljuje cilje in poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v letu 2023 v okviru dejavnosti pridobivanja javnih najemnih stanovanj

in v okviru ostalih poslovnih dejavnosti, ki jih skladno z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 opredeljuje Poslovna politika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada 2021-2025, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela na 63. redni seji, dne 11. marca 2021.

Posebne proračunske postavke v proračunu RS Stanovanjski sklad RS nima, kar je razvidno tudi iz podatkov na https://www.gov.si/zbirke/seznami/sprejeti-proracuni-republike-slovenije/  splošni in posebni del proračuna

Iz proračuna RS Stanovanjski sklad RS lahko prejme določena sredstva kot na primer sredstva povečanja  namenskega premoženja in kapitala (v nadaljevanju dokapitalizacije) po Zakonu o javnih skladih.

Za leto 2024 podatki o morebitnih dokapitalizacijah še niso znani.

Dokapitalizacije v zadnjih letih:

Dokapitalizacija
Leto sredstva iz proračuna Stvarna dokapitalizacija – neodplačni prenos Pridobivanje najemnih stanovanj Povečanje finančnih naložb
2019 Nakup zemljišč DUTB             12.279.450,50 €                               –   €           12.279.450,50 € 0
2020 Prenos stanovanj iz brezplačne uporabe v last SSRS               5.928.500,00 €                5.928.500,00 €                             –   € 0
2021                              –   €                               –   €                             –   € 0
2022 Depoziti in dokapitalizacija Spekter               4.915.846,89 €                3.415.846,89 €                             –   €        1.500.000,00 €
2023 Dokapitalizacija             25.500.000,00 €           25.500.000,00 €
SKUPAJ             48.623.797,39 €                9.344.346,89 €           37.779.450,50 €        1.500.000,00 €

Vsi podatki o poslovanju Stanovanjskega sklada RS so razvidni v javnih evidencah AJPESa.  Letna poročila Sklada so objavljena tudi na povezavi https://ssrs.si/o-nas/poslovno-porocilo/

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR