Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Večer

29. januar 2024
NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

1. Bralci, ki so se obrnili na nas, so

mnenja, da je se veliko stanovanj v novem

naselju javnih najemnih in oskrbovanih stanovanj na Studencih v Mariboru se vedno prostih. Zanima nas, koliko stanovanj je tam dejansko prostih in za kakšna stanovanja gre? 

V soseski Pod Pekrsko gorco je od skupno 60 oskrbovanih stanovanj praznih še 9 stanovanj  ter od skupno 340 javnih najemnih stanovanj še 19, od tega je 11 stanovanj, ki so prilagojena gibalno oviranim osebam oziroma imajo možnost prilagoditve gibalno oviranim osebam.

Za 19 javnih najemnih stanovanj je bil 18.12.2023 objavljen razpis za oddajo, zbiranje prijav se je zaključilo 29.12.2023. Prijave so v fazi pregledovanja in dopolnjevanja s strani prosilcev, izbor najemnikov bo opravljen predvidoma 28.3.2024. Skladno z določili Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, lahko Sklad za stanovanja, prilagojena gibalno oviranim osebam, v kolikor več kot 3 mesece zanje ni izkazanega interesa, sprejme sklep, s katerim določi, da se lahko ta stanovanja v najem ponudijo tudi prosilcem, ki niso gibalno ovirane osebe. Morebitno odločitev oziroma sklep bo Sklad sprejel po opravljenem izboru, ki bo kot navedeno predvidoma 28.3.2024.

Za 9 oskrbovanih stanovanja se objava razpisa načrtuje za dne  31.1.2024. Zbiranje prijav bo potekalo do vključno 23.2.2024, izbor najemnikov pa bo predvidoma 18.4.2024.

2. V kolikor vsa stanovanja resnično se niso oddana, nas zanima, kaj je razlog za to, ob predpostavki, da je bilo ocenjeno, da Maribor nujno potrebuje javna najemna stanovanja! Torej, kakšen je sploh bil oziroma sta interes in povpraševanje po teh stanovanjih? 

Pretežni del prostih javnih najemnin stanovanj je stanovanj, ki so prilagojena gibalno oviranim osebam, za katere bo Sklad morebitno odločitev oziroma sklep, da se ta stanovanja v najem lahko ponudijo tudi prosilcem, ki niso gibalno ovirane osebe, sprejel po opravljenem izboru.  Preostali del javnih najemnih stanovanj pa je prostih, ker so izbrani najemniki, iz razlogov na njihovi strani, po izboru odstopili od najema.

Pri najemu oskrbovanih stanovanj gre za starejšo populacijo, ki se težje odloča za zamenjavo bivališča. Gre za težke življenjske odločitve in situacije, za katere starejši potrebujejo več časa in pri katerih potrebujejo nemalokrat tudi pomoč mlajše generacije tako pri oddaji vloge kot tudi sami preselitvi. Veliki večini predstavlja oskrbovano stanovanje zadnje bivališče, zato se morajo v stanovanju in okolici dobro počutiti, za kar pa potrebujejo postopno prilagajanje na spremembo in razmislek za prijavo ter nas tudi večkrat pokličejo, da jim pojasnimo njihove možnosti glede prijave na javni poziv.

3. Je tovrstno naselje na Studencih že dokončano, ali se gradnja še nadaljuje in če se, koliko enot in kdaj bo še predanih trgu?

Naselje je dokončano.

4.  Koliko javnih najemnih stanovanj je bilo v zadnjih 5 letih zgrajenih v Mariboru? 

V zadnjih 5 letih je Sklad v Mariboru zgradil sosesko Pod Pekrsko gorco in sicer 400 javnih najemnih stanovanj (od tega 60       oskrbovanih stanovanj).

5. Koliko tovrstnih stanovanj bo zgrajenih v Mariboru do leta 2025-2030? In kje naj bi se ta gradila oziroma se gradijo? 

V Mariboru načrtuje Sklad gradnjo predvidoma 430 stanovanj (od tega 60 oskrbovanih stanovanj) v dveh območjih. Projekt je v fazi projektiranja, v tem letu bomo izvajali aktivnosti vezano za pridobitev gradbenega dovoljenja. Več o celotnem projektu Novo Pobrežje, Maribor si lahko preberete na naši spletni strani: https://ssrs.si/projekti/novo-pobrezje/predstavitev/

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

04. julij 2024

Novinarska vprašanja Maribor info

MARIBOR POBREŽJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Glas gospodarstva

NAČRTI IN INVESTICIJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Maribor 24

GRADNJA V MARIBORU
17. junij 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

FINANCIRANJE