Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Večer

25. april 2024
OSKRBOVANA STANOVANJA HMELINA

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

Stanovanjski sklad RS je z investitorjem EXIIT Invest sklenil prodajno pogodbo za nakup  28 novih javnih najemnih oskrbovanih stanovanj v novem objektu Hmelina v Radljah ob Dravi. Skladno s prodajno pogodbo se bo kupnina nakazovala v več obrokih, skladno z izpolnitvijo posameznih pogojev, vezanih na izplačilo. Glede na to, da objekt še nima pridobljenega uporabnega dovoljenja, primopredaja še ni izvedena in Stanovanjski sklad RS še ni lastnik stanovanj. Nova stanovanja bomo ponudili zainteresiranim prosilcem preko Javnega razpisa (http://www.oskrbovana.ssrs.si/), ki bo objavljen na spletni strani in sicer po izpolnitvi pogojev za objavo (dokončanje objekta, izdaja uporabnega dovoljenja, odprava napak, zaključeno opremljanje…).

Oskrbovana najemna stanovanja bodo namenjena prosilcem starim nad 65 let. Poleg prosilca lahko v stanovanju bivajo kot uporabniki tudi zakonski/zunajzakonski partner najemnika ali druge osebe, starejše od 65 let. Zdravstveno stanje prosilca in ostalih uporabnikov pa mora omogočati samostojnost bivanja ob organizirani pomoči, tako da oseba ne potrebuje popolnega institucionalnega varstva v zavodu oziroma domu starejših občanov. Poleg tega prosilec in zakonski/zunajzakonski partner prosilca oziroma druga oseba – uporabnik, starejša od 65 let ne sme/jo biti lastnik/i nepremičnega premoženja, ki je primerno za bivanje in presega 40 % vrednosti primernega stanovanja, razen v primeru, da se v prijavi uveljavlja prednost z oddajo lastnega nepremičnega premoženja v najem v okviru Javne najemne službe. S pogoji za najem se lahko podrobneje seznanite tudi na spletni strani http://www.oskrbovana.ssrs.si/. Poleg najemnine bodo morali najemniki plačevati tudi individualne obratovalne stroške in druge stroške, povezane z uporabo stanovanja ter stroške za obratovanje skupnih delov stavbe. Najemnine bodo prav tako znane z objavo razpisa. Oskrbovana stanovanja bodo opremljena s kuhinjami z aparati ter omarami ter bodo na voljo le za dolgoročni najem in niso predvidena za odkup.

Poleg navedenih novih stanovanj je Stanovanjski sklad RS v občini Radlje ob Dravi lastnik 11 neprofitnih najemnih stanovanj, ki jih občina oddaja na podlagi dodelitve razpolagalne pravice.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

04. julij 2024

Novinarska vprašanja Maribor info

MARIBOR POBREŽJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Glas gospodarstva

NAČRTI IN INVESTICIJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Maribor 24

GRADNJA V MARIBORU
17. junij 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

FINANCIRANJE