Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Forbes N1 info

07. december 2023
FOND NEPREMIČNIN

 

Spoštovani,

vezano na vaša vprašanja vam podajamo naslednje odgovore:

Ste razmišljali večanju fonda najemnih stanovanj tudi s kupovanjem nepremičnin ob hkratni uvedbi dosmrtne služnosti?

Predmetni instrument sklad ni izvajal in ne izvaja, saj podlage za odkup stanovanja z doživljenjsko rento niso opredeljene v stanovanjski zakonodaji.

Dobivate v zadnjih letih pozive, predloge, da posamezni starejši želijo na ta način prodati svoj nepremičnino?

Na Stanovanjski sklad RS nismo prejeli tovrstnih pozivov in predlogov. Znano pa je, da ni zanimanja za tovrstno obliko reševanja stanovanjskega problema kljub temu, da je namen tovrstnega odkupa izboljšanje položaja starostnikov, ki živijo sami ali partnerjem in jim lastniško stanovanje predstavlja finančno breme, poleg tega pa zaradi stanovanja, ki ga zaradi nizkih pokojnin ne morejo vzdrževati, pogosto presežejo cenzus in niso upravičeni do drugih oblik pomoči, ki jih ponujata država ali občina. Na JSS MOL že vrsto let objavljajo razpise za to obliko povečanja fonda, vendar so sklenili le nekaj pogodb.

Ste uvedli kakšne druge pristope za povečanje fonda najemnih stanovanj?

Stanovanjski sklad RS povečuje fond najemnih stanovanj  v okviru projektov lastne gradnje, preko programov sofinanciranja in v okviru Javnega poziva Stanovanjskega sklada RS za nakupe stanovanj in zemljišč. Obseg in dinamika investicij v naslednjih letih bosta odvisna od zagotovitve sistemskega vira financiranja, višjega obsega zadolževanja ter izvedbe ostalih ukrepov na strani države, vključno s kadrovsko okrepitvijo Sklada. Zadnjo informacijo o naših rezultatih in načrtih za prihodnje leto lahko spremljate na povezavi: https://ssrs.si/novice/stanovanjski-sklad-rs-predstavil-rezultate-za-leto-2023-in-nacrte-za-prihodnje-leto/

Koliko najemnih stanovanj imate v fondu (prosil bi vas za podatke za zadnjih pet let)?

Stanovanjski sklad RS ima za potrebe oddaje stanovanj v javni najem na voljo 5.167 stanovanj, od tega 3.055 stanovanj za oddajo v neprofitni najem in 2.112 stanovanj, ki jih sam oddaja v najem preko javnih razpisov, 2.050 stanovanj pa oddaja v najem tudi skladova hčerinska družba. Podrobnejši podatki poslovanja Stanovanjskega sklada RS so razvidni iz letnih poročil objavljenih na povezavi: https://ssrs.si/o-nas/poslovno-porocilo/ . Podatki po posameznih statističnih regijah so na voljo na povezavi https://ssrs.si/  spodaj, ki prikazuje število stanovanjskih enot v lasti SSRS in v fazi gradnje / priprave / nakupa.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

04. julij 2024

Novinarska vprašanja Maribor info

MARIBOR POBREŽJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Glas gospodarstva

NAČRTI IN INVESTICIJE
20. junij 2024

Novinarska vprašanja Maribor 24

GRADNJA V MARIBORU
17. junij 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

FINANCIRANJE