Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Dnevnik

08. april 2016
Soseska Brdo

Spoštovana,

v zvezi z vprašanji, ki smo jih prejeli dne 6.4.2016 vam podajamo naslednje odgovore:

1. Zanima me, ali so stanovanja v treh objektih, ki bi jih morala dokončati družba SGP Tehnik, dokončana? če so, kdaj jih nameravate dati na trg?

2. Jih boste tako kot ostala stanovanja v soseski prodajali? Kakšna bo njihova cena?

3. če so stanovanja dokončana, ali ste mogoče že naredili obračun, koliko je sklad po stečaju GPG stala gradnja tega prvega dela soseske Zeleni gaj in koliko višji je ta znesek od pogodbene vrednosti z GPG?

Stanovanja še niso dokončana. Zaključek gradnje in prodaja sta predvidena v letu 2016. Prodajna cena še ni oblikovana in bo razvidna iz javnega razpisa kot je že uveljavljena praksa Sklada.

4. Koliko dokončanih stanovanj ste prodali in koliko jih še čaka na kupce?

5. Koliko od teh neprodanih stanovanj je garsonjer, enosobnih, dvosobnih, trisobnih oziroma več sobnih?

Stanovanjski sklad RS je v letu 2014 dokončal izgradnjo 372 stanovanj, od tega 30 oskrbovanih stanovanj, ki so bila nerazdelno prodana institucionalnemu lastniku. Javni razpis za prodajo 342 stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu je bil objavljen 23.7.2014. Na dan 6.3.2016 je prodanih 333 stanovanj ter 30 oskrbovanih stanovanj oziroma 97, 6 odstotkov vseh stanovanj v soseski. Prostih je še 9 stanovanj, od tega še 1 garsonjera, 5 enosobnih stanovanj in 3 dvosobna stanovanja s tremi kabineti, nov izbor kupcev pa bo potekal 7.4.2016.

6. Kako poteka gradnja vzorčne hiše? So se pojavile kakšne nepričakovane težave ali zapleti pri gradnji tega objekta? Kakšni?

7. Kdaj bo vzorčna hiša dokončana in ali nameravate stanovanja v njej prodati, oddati v najem? Kakšne bodo cene?

8. Ali ste s Strabagom sklenili kakšen aneks pri gradnji vzorčne hiše? če da, koliko je znašala vrednost posameznega aneksa ter kdaj in zakaj je bil sklenjen?

Glede na dodatna naročena dela za izboljšanje objekta (predinštalacije klima, elektro vtičnice za polnjene avtomobilov, talno ogrevanje in drugo) se je podaljšal rok dokončanja gradnje za 3 mesece na 18.6.2016. Za dodatno naročena dela je bil z izvajalcem Strabag sklenjen dodatek k pogodbi v višini 189.000,00 eur v mesecu marcu 2016. Vzorčna hiša bo pripravljena na prevzem v septembru 2016.

9. S katero družbo ste sklenili pogodbo za gradnjo štirih blokov v Zelenem gaju in koliko je vrednost te pogodbe? Kdaj je izvajalec začel z gradnjo in do kdaj je pogodbeni rok za dokončanje?

Pogodba za izgradnjo F2, Brdo v Ljubljani je bila podpisana z družbo SGP Pomgrad d.d. za vrednost 8.396.931,21 EUR brez DDV. Izvajalec je pričel z gradnjo 15.2.2016, rok dokončanja del pa je 15.10.2017.

10. Kako je z gradnjo v enoti F6? Ste izbrali izvajalca za gradnjo dveh blokov?

Pogodba za izgradnjo F6.1 je bila podpisana z družbo VG5 d.o.o. Gradnja blokov F6.1 se že izvaja.

11. Kaj je z načrti za gradnjo vrstnih hiš v enoti F6?

Pogodba za izgradnjo F6.2 je bila podpisana z družbo Kolektor koling d.o.o. s partnerjem TGH, d.o.o. Gradnja vrstnih hiš F6.2 se že izvaja.

Lep pozdrav,
Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR