Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Dnevnik

20. junij 2016
Zeleni gaj na Brdu

Spoštovani,

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

Ali ste naredili bilanco, koliko vas je pri gradnji faz F4, F5.1 in F5.2 stalo dejstvo, da je GPG šel v stečaj? Koliko je bila vrednost pogodbe za izgradnjo, ki ste jo sklenili z GPG, in koliko je vsota vseh stroškov, ki ste jih imeli z z gradnjo teh faz (torej vključno s tistim, kar ste plačali GPG, Nivoju, vsi aneksi, zneski, ki ste jih plačali gradbincem, ki so delo dokončali?

Koliko je na povečanje stroškov vplival stečaj družbe SGP Tehnik?

Družba GPG je bila na podlagi javnega razpisa JN 1/2009 izbrana za gradnjo funkcionalnih enot F4 in F5.1.

Na podlagi javnega razpisa JN 3/2012 je bil kot najugodnejši izvajalec za dokončanje stanovanjske soseske Brdo (sklop 3) za gradnjo 3 stanovanjskih objektov na območju F5.2 izbrana družba SGP Tehnik d.o.o.

Gradbena pogodba za izgradnjo 85 stanovanj je bila sklenjena konec leta 2012, vrednost gradbenih del znaša 7.75 mio eur brez DDV. V začetku leta 2014 je bil nad izvajalcem pričet stečajni postopek. Na podlagi sklepa oz. soglasja sodišča pa je bilo dokončanje izvajalskih del na območju projekta F5.2, po Pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij med Stanovanjskim skladom RS, SGP Tehnik d.d. – v stečaju, Javno razsvetljavo d.d., Ljubljana in Gorenjsko banko d.d., preneseno na družbo Javna razsvetljava d.d. s svojimi podizvajalci. Zaradi pozneje naročenih del je novembra 2015 podpisan dodatek h gradbeni pogodbi, vrednost pogodbe skupaj z dodatkom znaša 7.83 mio eur brez ddv.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR