Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Mladina

05. november 2014
Mladina

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

1. Zakaj ste se na skladu odločili, da potencialnim kupcem v drugem krogu ne boste omogočili ogleda stanovanj?

Prodaja stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu poteka v skladu z določili Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), ki pa ogleda stanovanj z zainteresiranimi kupci pred prijavo za nakup ne predvideva. Kljub navedenemu je Sklad zainteresirani javnosti konec avgusta in v začetku septembra omogočil ogled določenih stanovanj. Trenutno v soseski potekajo številni postopki zaključevanja gradnje, ki so vezani na terminski plan in objavljen razpis, ki določa, da se primopredaje stanovanj za fazo F4 izvedejo do konca meseca decembra 2014, za fazo F5.1 pa do konca meseca januarja 2015.

Glede na navedeno bodo ogledi stanovanj predvidoma omogočeni v nadaljnji prodaji, ko bo Sklad že prevzel stanovanja od izvajalca del, o čemer bodo zainteresirane javnosti sprotno obveščene preko spletne strani Sklada.

2. Ali je bil ogled možen v prvem krogu in koliko stanovanj ste uspeli prodati v prvem krogu?

Sklad je zainteresiranim kupcem, ne glede na to na katerega izmed izborov se bo kupec prijavil, konec avgusta in v začetku septembra omogočil ogled vnaprej določenih in z izvajalcem usklajenih, 16 vzorčnih stanovanj glede na različne tipe tlorisov. Stanovanja si je v štirih dneh ogledalo 665 različnih potencialnih kupcev, ki so s seboj pripeljali vsaj še enega spremljevalca. Skupno je bilo opravljenih 3.981 ogledov, kar pomeni, da si je vsak potencialni kupec v povprečju ogledal 5 oziroma 6 stanovanj. V prvem krogu je bilo prodanih 153 stanovanj.

3. Po kakšni ceni so se prodajala stanovanja v prvem krogu in kakšna je cena kvadratnega metra stanovanj v drugem krogu?

Cena še prostih stanovanj s pripadajočim parkirnim mestom ali dvema ter shrambo je med 86.352,48 in 252.336,70 z vključenim DDV-jem. Investitor, Stanovanjski sklad Republike Slovenije prodaja stanovanja po ceni 1935 Eur z vključenim DDV in pripadajočimi parkirnimi mesti iz faze F4 ter stanovanja po ceni 1840 EUR z vključenim DDV s pripadajočimi parkirnimi mesti iz faze F5.1. Cene so fiksne in nespremenljive.

4. Zakaj tako kratek rok za oddajo prijave?

Rok za oddajo prijave je po našem mnenju primeren.

5. V kakšnem stanju so stanovanja? Domnevam, da je tu težava, da se potencialnim kupcem ne omogoči ogleda…

Vaša domneva je napačna. Stanovanja so zaključena, izvajajo se zaključna estetska dela in prevzemi s strani SSRS.


Preberite tudi

25. april 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

JAVNA NAJEMNA SLUŽBA
25. april 2024

Novinarska vprašanja Večer

OSKRBOVANA STANOVANJA HMELINA
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE