Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Pod črto

19. julij 2016
Program za javna najemna stanovanja

Spoštovani,

V nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja.

1. Kdaj ste začeli pripravljati program?

SSRS je že v preteklem obdobju redno izvajal programe za sofinanciranje zagotavljanja novih neprofitnih najemnih stanovanj v lokalnih skupnostih. Zadnji Program za to področje je sprejel v letu 2013 in je veljal do uveljavitve novega Programa za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, za katerega so bila podana izhodišča v sprejeti Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2016.

2. Kdaj pričakujete, da boste podelili prva sredstva?

V danem primeru ne gre za podeljevanje nepovratnih sredstev, temveč za sofinanciranje v obliki dolgoročnih posojil in soinvestitorstvo. Ker so investicijski projekti časovno pogojeni procesi in so odvisni od zmožnosti in aktivnosti upravičenih prosilcev, je razmeroma težko napovedati časovni okvir odobritve prve vloge in vstopa SSRS v sofinanciranje projekta. Vsekakor je želja SSRS, da bi do vložitve prvih vlog in posledično tudi odobritve popolnih in upravičenih vlog na podlagi Programa prišlo že v letu 2016.

3. Kakšna so vaša dolgoročna pričakovanja od programa?

Glede na pretekle rezultate SSRS pri sofinanciranju projektov za gradnjo novih neprofitnih najemnih stanovanj in glede na prve odzive lokalnih skupnosti so naša pričakovanja relativno optimistična.
S predvidenimi viri po Programu SSRS in aktivacijo virov pri upravičencih po Programu je mogoče zagotoviti skupaj do 500 novih javnih najemnih stanovanj na področju celotne Slovenije, od tega bo v lasti SSRS do 250 stanovanj novih najemnih stanovanj. Cilj SSRS je tudi zagotoviti povečano pridobivanje bivalnih enot – predvidoma 100 v štirih letih na območju celotne Slovenije. Število bivalnih enot je všteto v kvoto 500 stanovanj.

4. Koliko od trenutno okoli 6600 čakajočih prosilcev predvidevate, da bo Slovenija lahko nastanila s pomočjo tega programa?

Predhodni odgovor.

5. Ali v tej fazi že predvidevate, v katero občino (ali regijo) bo šlo največ denarja?

Ker je bil program sprejet in objavljen v mesecu juniju 2016, povpraševanje lokalnih skupnosti pa je do danes zgolj informativne narave, je vsekakor preuranjeno napovedati katere lokalne skupnosti oz. statistične regije bodo deležne največ sredstev iz programa. Lahko pa vas seznanimo s podatkom, da je za izvajanja programov v preteklih obdobjih bilo največ sredstev za sofinanciranje investicijskih projektov izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj porabljenih v Osrednjeslovenski statistični regiji.

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR