Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Radio Maribor

03. junij 2016
oddaja stanovanj in deložacije

Spoštovani,

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

Koliko stanovanj Sklad oddaja v najem v Mariboru? Se ta stanovanja oddajajo po neprofitni ali po tržni najemnini?

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad ima v Mestni občini Maribor v lasti in v brezplačni uporabi 310 neprofitnih stanovanj, ki jih oddaja po neprofitni najemnini, kot to določa Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008, 62/2010 – ZUPJS, 40/2011). Prav tako ima v Mariboru Stanovanjski sklad RS v lasti 70 stanovanj, ki jih oddaja preko Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem. Najemnina stanovanja je določena s strani Sklada s posebnim sklepom o stanovanjski najemnini in je izračunana za vsako stanovanje na posamezni lokaciji ter razvidna iz objavljenega seznama stanovanj na spletni strani Sklada.

Koliko deložacij ste imeli lani v Mariboru zaradi neplačevanja najemnine (in/ali stroškov)? In koliko letos?

V lanskem letu so bile opravljene 3 deložacije za stanovanja, ki se oddajajo po neprofitni najemnini, v letošnjem letu pa s strani Stanovanjskega sklada RS v Mariboru ni bilo deložacij.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR