Novinarska vprašanja

03. junij 2016

Odgovori na novinarska vprašanja – Radio Maribor

oddaja stanovanj in deložacije

Spoštovani,

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

Koliko stanovanj Sklad oddaja v najem v Mariboru? Se ta stanovanja oddajajo po neprofitni ali po tržni najemnini?

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad ima v Mestni občini Maribor v lasti in v brezplačni uporabi 310 neprofitnih stanovanj, ki jih oddaja po neprofitni najemnini, kot to določa Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008, 62/2010 – ZUPJS, 40/2011). Prav tako ima v Mariboru Stanovanjski sklad RS v lasti 70 stanovanj, ki jih oddaja preko Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem. Najemnina stanovanja je določena s strani Sklada s posebnim sklepom o stanovanjski najemnini in je izračunana za vsako stanovanje na posamezni lokaciji ter razvidna iz objavljenega seznama stanovanj na spletni strani Sklada.

Koliko deložacij ste imeli lani v Mariboru zaradi neplačevanja najemnine (in/ali stroškov)? In koliko letos?

V lanskem letu so bile opravljene 3 deložacije za stanovanja, ki se oddajajo po neprofitni najemnini, v letošnjem letu pa s strani Stanovanjskega sklada RS v Mariboru ni bilo deložacij.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi