Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – tednik Demokracija

03. junij 2016
neprofitna stanovanja

Spoštovana,

glede vprašanj, ki smo jih prejeli dne 20.05.2016, vam skladno z zakonom o medijih podajamo naslednje odgovore:

1. Zanima me, koliko stanovanj, v lasti Javnega stanovanjskega sklada, se oddaja kot neprofitna?

Stanovanjski sklad RS ima za oddajo v neprofitni najem namenjenih 3.260 stanovanj, od tega ima v 304 v brezplačni uporabi in 2.956 v svoji lasti.

2. Kakšno je povpraševanje po teh neprofitnih stanovanjih? Se zanimanje povečuje?

Stanovanjski sklad RS ne izvaja javnih razpisov in ne vodi evidence povpraševanj na strani prosilcev, saj stanovanja oddaja v sodelovanju z občinam in nepremičninskimi skladi na lokalni ravni. Za konkretnejše podatke o številu prosilcev po posameznih občinah prosimo, da se obrnete na občine.

3. Kako poteka sodelovanje med centrom za socialno delo, občino in skladom, pri reševanju stanovanjskih stisk?

Sodelovanje je skladno z veljavno zakonodajo in pristojnostmi ter zmožnostmi vseh vključenih subjektov.

4. V zadnjih tednih je po medijih veliko zgodb o deložiranih družinah. Kdaj pride do tega?

Stanovanjski sklad RS (SSRS) v primeru neplačevanja obveznosti iz naslova najemnega razmerja ravna skladno z veljavno zakonodajo s stanovanjskega področja. Zoper najemnike – dolžnike vodimo dva različna sodna postopka in sicer postopek na plačilo dolga (vlaganje izvršb) in postopek na odpoved najemne pogodbe. Na podlagi 103. člena SZ-1 (krivdni odpovedni razlogi – odpoved najemne pogodbe) se preko pooblaščenega upravnika najemniku pošlje opomin na odpoved najemne pogodbe in plačilo dolga z navedbo posledic za najemnika, če tega ne stori. če se najemnik na opomin odzove s prošnjo o načinu plačila dolga, SSRS temeljito prouči vse okoliščine in v kolikor obstajajo utemeljeni razlogi, se z njim sklene pisni dogovor o poravnavi dolga. V primeru nespoštovanja tega dogovora, se najemnika ponovno opozori in šele nato se zoper njega na pristojno sodišče vloži tožba na odpoved najemne pogodbe. Kadar sodišče pozove SSRS k postopku mediacije se SSRS nanjo odzove. Sprejeto imamo odločitev, da v kolikor najemnik – dolžnik poravna ves dolg (najemnina, zamudne obresti, sodni stroški), da SSRS odstopi od tožbe na odpoved najemne pogodbe. če najemnik ne spoštuje dogovora iz mediacije, se sodni postopek na odpoved najemne pogodbe nadaljuje.
Kadar je s pravnomočno sodbo najemniku odpovedna najema pogodba, se ga pozove k prostovoljni predaji stanovanja in to v roku iz sodbe (ponavadi je to 60 dni). Hkrati s tem pozivom, se ga še zadnjič pozove k plačilu dolga, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. če najemnik ne poravna dolga in v tem roku sam ne preda stanovanja, se na pristojno sodišče vloži zahtevek za realizacijo pravnomočne sodbe. Sodišče nato določi sodnega izvršitelja, ki na podlagi pravnomočne sodbe razpiše deložacijo. V primeru, da se najemnik na SSRS obrne z vlogo za odlog deložacije in izkaže da bo dolg z veliko verjetnostjo lahko poplačal in je to voljan narediti, se mu ugodi. V primeru, da dolžnik ne spoštuje dogovora se izvršilni postopek (deložacija) po tem roku nadaljuje. SSRS v večini primerov sodeluje s Centri za socialno delo in jih seznanja s postopki, ki se vodijo zoper najemnikov – dolžnikov. Naj še poudarimo, da lahko vsak najemnik skladno z 36. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na Center za socialno delo vloži vlogo za dodelitev subvencije najemnine za neprofitno stanovanje. SSRS pri teh postopkih vse najemnike obravnava enakopravno, ob tem pa upošteva vse olajševalne okoliščine in veliko mero razumevanja do gmotne in socialne stiske.

5. Koliko družin pa je bilo v zadnjem letu deložiranih iz stanovanj JSS?

V zadnjem letu je bilo deložiranih devet družin.

Lepo vas pozdravljamo,
Tajništvo
Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR