Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – tednik Sedem

03. junij 2016
deložacije

Spoštovani,

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

Prosili bi za podatek koliko ljudi je bilo zaradi neporavnanih obveznosti deložiranih iz stanovanj v lasti SSRS? Prosili bi podatke za leta 2013, 2014, 2015.

Za stanovanja, ki se oddajajo po neprofitni najemnini je bilo v letu 2015 opravljenih 23 deložacij, v letu 2014 24 deložacij ter v letu 2013 23 deložacij.

Za stanovanja, ki se oddajajo v tržni najem sta bila v letu 2014 deložirana 2 najemnika, v letu 2015 prav tako 2 najemnika, v letu 2013 pa ni bilo deložacij.

Koliko najemnikov neprofitnih stanovanj ima neporavnane obveznosti? Kolikšen odstotek vseh najemnikov predstavljajo?

Tega podatka ne vodimo. Najemnino našim najemnikom v našem imenu in za naš račun obračunavajo in izterjujejo pooblaščeni upravniki.

Koliko vaših najemnikov, bi po vašem mnenju lahko plačevalo več, kot plačuje sedaj?

S tem podatkom ne razpolagamo.

Ali razmišljate o uvedbi stroškovnih najemnin?

Za neprofitna najemna stanovanja stanovanjska zakonodaja (Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004 – ZVKSES, 47/2006 – ZEN, 45/2008 – ZVEtL, 57/2008, 90/2009 – Odl. US, 56/2011 – Odl. US, 87/2011, 62/2010 – ZUPJS, 40/2011 – ZUPJS-A, 40/2012 – ZUJF) in Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003, 142/2004, 99/2008, 62/2010 – ZUPJS, 40/2011) regulira višino neprofitne najemnine.

Lepo pozdravljeni.

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR