Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Glas gospodarstva

18. oktober 2023
NAJEMNINE IN STANOVANJA

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

  1. Kateri ukrepi bi bili po oceni Stanovanjskega sklada RS potrebni, da se lastnikom ne bi več splačalo imeti praznih stanovanj? Katere ukrepe bi morala sprejeti država in katere občine?

Stanovanjski sklad RS ni zakonodajalec ali predlagatelj zakonodaje, temveč po ReNSP15-25 in drugih Resolucijah in nacionalnih programih le izvajalec. Sklad v pripravo morebitnih ukrepov države ali lokalnih skupnosti za aktivacijo praznih stanovanj ni vključen in ne razpolaga z zaprošenimi ocenami ali predlogi ukrepov.

  1. Kakšni so rezultati Javne najemne službe Stanovanjskega sklada RS? Kakšen je interes lastnikov za oddajo in potencialnih najemnikov?

Stanovanjski sklad RS je na podobna vprašanja odgovoril drugemu mediju. Odgovori s o dostopni na povezavi https://ssrs.si/ssrs_nv/novinarska-vprasanja-sta-16/  in niso spremenjeni.

  1. Katere spremembe in dopolnitve pravil je Stanovanjski sklad predlagal vladi oziroma pristojnemu ministrstvu na podlagi dosedanjih izkušenj in kakšen je bil odziv?

Stanovanjski sklad RS je pristojnemu ministrstvu ponudil možnost sodelovanja pri pripravi sprememb in dopolnitev predmetnega instrumenta. Vsebine na katere smo opozorili so razvidne na povezavi:  https://ssrs.si/ssrs_nv/novinarska-vprasanja-sta-16/ Do sedaj pri pripravi morebitnih sprememb in dopolnitev še nismo konkretno sodelovali. 

  1. Koliko stanovanj je po oceni Stanovanjskega sklada RS praznih v Sloveniji? Zakaj je rešitev z javno službo v Luksemburgu, ki so ga na pristojnem ministrstvu postavili za zgled, uspešen, v čem so posebnosti Slovenije?

Sklad ne razpolaga z analizami za podajo zaprošene ocene praznih stanovanj ali posebnosti Slovenije ter ne razpolaga z dokumentom ministrstva, ki ga omenjate ter pri njemu ni sodeloval, zato ga ne more komentirati.

  1. Kako bi zmanjšanje števila praznih stanovanj po oceni Stanovanjskega sklada RS vplivalo na trg, na ponudbo in cene stanovanj, ki so na prodaj, in na najemnine na trgu?

Stanovanjski sklad RS take ocene ne more podati, saj s podatki ne razpolaga, vsekakor pa bi bilo vsako za najem primerno stanovanje po zakonodaji, ki bi se vključilo v zasebni ali javni najemni trg dobrodošlo in verjamemo, da bi četudi malenkostno vseeno pozitivno vplivalo na ustvarjanje ustreznega okolja, v katerem si osebe, ki potrebujejo lahko najamejo stanovanje.

  1. Kakšne ukrepe bi bilo treba po oceni Stanovanjskega sklada RS sprejeti na ravni države in občin za rešitev problema nestanovanjske rabe stanovanj (Airbnb, booking, študentski najem)?

Stanovanjski sklad RS ni zakonodajalec ali predlagatelj zakonodaje, temveč po ReNSP15-25 in drugih Resolucijah in nacionalnih programih le izvajalec. Sklad v pripravo morebitnih ukrepov države ali lokalnih skupnosti za rešitev problema nestanovanjske rabe stanovanj (Airbnb, booking, študentski najem) ni vključen in razpolaga z zaprošenimi ocenami ali predlogi ukrepov. Vsekakor pa lahko navedemo, da bi morali biti morebitni ukrepi sprejeti šele po temeljitih predhodnih analizah strokovnih institucij, javnem posvetovanju in iskanju sistemskih in ne trenutnih rešitev, kje pa bi bilo dobrodošlo upoštevati tudi  spoznanja na teh področjih do katerih so prišli v drugih primerljivih državah.

  1. Kako velik problem je po oceni Stanovanjskega sklada RS problem nestanovanjske rabe stanovanj v Sloveniji? Kateri so glavni razlogi, da se lastniki raje odločajo za oddajo stanovanj v turistične namene prek platform oziroma za oddajo študentom?

Stanovanjski sklad RS ne razpolaga s podatki na podlagi katerih bi lahko podal zaprošeno oceno. Vseeno pa lahko ugotovimo, da je za najemodajalce – lastnike (zasebne ali javne) pomembno, da je najem donosen, predvidljiv, jasen, varen in da najemodalcem zakonodaja in sodni sistem dajeta učinkovito podporo v primerih, ko najemniki ne spoštujejo svojih pravic (npr. neplačevitost, neustrezna uporaba stanovanja) ali v primeru nasilnih – nezakonitih vselitev v nepremičnine ter, da jim omogoča v primeru, da si želijo spremeniti namen uporabe nepremičnine tudi spremenljivost v realnem času in za realne stroške (npr. EU in nacionalna sodna praksa se postavlja na stran najemnika, ki nima drugih možnosti bivanja in proti najemodajalcu stanovanj, kar negotovost in nezaupanje najemodajalcev za formalno (in ne na črno) oddajo stanovanj in hip v zasebni ali javni najem še otežuje.

  1. Najem stanovanj prek spletnih platform je del turistične ponudbe, ko govorimo o oddaji stanovanj študentom, pa gre za reševanje problema zaradi premajhnega števila postelj v študentskih domovih. Kako ta problem rešujejo v tujini?

Stanovanjski sklad RS ne razpolaga s podatki na podlagi katerih bi lahko podal odgovor.

  1. Kakšen bi bil po oceni Stanovanjskega sklada RS vpliv na stanovanjski trg v Sloveniji, če bi omejili oddajo stanovanj prek prek platform in oddajo stanovanj študentom?

Stanovanjski sklad RS ne razpolaga s podatki na podlagi katerih bi lahko podal zaprošeno oceno.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS

 

 


Preberite tudi

27. februar 2024

Novinarska vprašanja Dnevnik

DVIG TOČKE
27. februar 2024

Novinarska vprašanja Žurnal

DVIG NAJEMNIN
23. februar 2024

Novinarska vprašanja STA

KOROŠKA
29. januar 2024

Novinarska vprašanja Večer

NAJEMNA STANOVANJA MARIBOR