Novinarska vprašanja

19. junij 2018

Novinarska vprašanja – BK TV

SOSESKA POLJANE V MARIBORU

Novinarska vprašanja:

Spoštovani, v uredništvo smo prejeli zaskrbljujoče opozorilo zgroženega stanovalca B, ki se je na nas obrnil po pomoč. Najprej smo za odgovore prosili Javni medobčinski stanovanjski sklad (JMSS) Maribor, kjer pravijo, da so manjšinski lastniki stanovanja na Preradovičevi 17, 17a in 17b v Mariboru, zato sedaj tudi vas prosim za urgentna pojasnila oz. odgovore.

V prilogi pošiljam fotografije stanja stanovanj na Preradovičevi, ki smo jih prejeli od stanovalca B, kakor ga imenujemo tudi v uvodnem članku: https://mbreport.si/novice/nevzdrzne-razmere-v-bloku-na-preradovicevi-v-mariboru/

VPRAŠANJA:

– Kako naj ljudje živijo v takšnih razmerah (za katere stanovalec pravi, da se že dlje časa ponavljajo!)?

– Zakaj sklad ne vzdržuje objektov?

– Koliko bi sklad stalo, da bi ljudem zagotovilI vsaj nujne sanacije (npr. gnilih balkonov, o katerih poroča stanovalec)?

– Kdo je odgovoren, da so stanovalci soočeni s takšnim neredom?

– Koliko opozoril/prošenj po izboljšanju stanja ste že prejeli in kdo vse vam jih je poslal? Kako ste odgovorili nanje?

– Ali boste (in, če da, kdaj ter kako boste) ukrepali zdaj, ko smo vas na stanje opozorili tudi mediji?

 

Odgovor na novinarska vprašanja

Spoštovana, v uvodu želimo podati nekaj pojasnil. Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju SSRS) ima v stavbi z naslovom Preradovičeva ulica 17, 17a, 17b v lasti le 26 od 65 neprofitnih najemnih stanovanj, lastnik ostalih 39  je Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor (v nadaljevanju JMSS Maribor). SSRS je lastnik vseh neprofitnih najemnih stanovanj v sosednji večstanovanjski stavbi Murkova ulica 2-6. Čeprav je SSRS lastnik 26 stanovanj na Preradovičevi ulici 17, 17a, 17b,  nima vpliva na izbiro neprofitnih najemnikov, saj ima pravico dodelitve stanovanj JMSS Maribor.

 

Razmere, o katerih  vas je obvestil stanovalec, moramo razdeliti v dve kategoriji. V prvi so razmere, ki so posledice napak pri gradnji in za katere odgovarja lastnik ali izvajalec gradbenih del. V to kategorijo lahko uvrstimo posledice zamakanja na nekaterih ložah, ki so nastale zaradi neustrezne izvedbe izvajalca konstrukcije. Sanacijska dela za odpravo teh napak so že v teku.

 

Druga kategorija so poškodbe in onesnaženje skupnih delov, ki nastajajo kot posledica ravnanj stanovalcev. S takim ravnanjem večjega števila stanovalcev se srečujemo že vse od naselitve prvih stanovalcev, ki jih je, poudarjamo še enkrat, določil JMSS Maribor. Upravnik stavbe, ki skrbi za redno vzdrževanje in odpravo manjših napak, zaradi neprekinjene malomarne rabe (ali pa celo namernega uničevanja) skupnih naprav in delov ne more sproti zagotavljati bivalnih pogojev, kot si jih lastnika in nekateri stanovalci želijo. Povzročitelje poškodb in nereda je kljub določenim ukrepom (varnostna služba, video nadzor) praktično nemogoče odkriti. Edina sankcija, ki jo kot lastnik lahko sprejmemo zoper kršitelje, je krivdna odpoved najemne pogodbe, kar lahko praviloma dosežemo v sodnem postopku. Vendar je v sodnem postopku krivdo najemnika zelo težko dokazati, poleg tega jih večina spada v ranljive socialne skupine, ki jih zakonodaja posebej ščiti.

 

Dosedanji ukrepi , ki smo jih sprejeli in izvajali kot lastnik, so žal imeli omejen učinek, saj gre za širšo ekonomsko-socialno težavo, ki je ni mogoče enostavno rešiti, rešitev pa je možna samo z aktivno udeležbo vseh stanovalcev. Položaj smo poskušali izboljšati tako s tehničnim varovanjem kot tudi z varnostno službo, podrobnim hišnim redom ter osveščanjem najemnikov. Z upravnikom stanovanj je že dalj časa dogovorjeno, da z najemniki organizira in vodi sestanke, na katerih  jih seznanja z načeli upoštevanja norm medsosedskega bivanja in spoštovanja hišnega reda. Poleg uveljavljenih ukrepov bomo zato sprejeli še dodatne, ki bodo namenjeni predvsem socialnemu vključevanju problematičnih stanovalcev, s čimer upamo, da se bo izboljšal njihov odnos do svojega bivanjskega okolja, posledično pa zmanjšalo število kršitev.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi