Novinarska vprašanja

12. junij 2018

Novinarska vprašanja – Dnevnik

GRADNJA SOSESKE NOVO BRDO V LJUBLJANI

Spoštovani,

v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša novinarska vprašanja:

Po javno dostopnih informacijah sta JSS MOL in SSRS pridobila okoljevarstveno soglasje za gradnjo soseske Novo Brdo. Zanima me, ali je vaš sklad po prejemu tega soglasja že zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja za svoj del soseske? Če da, kdaj?

Vloga za gradbeno dovoljenje za gradnjo soseske Novo Brdo v Ljubljani (ločeno za funkcionalne enote E2 in E3) je bila oddana 16.2.2018.

 

Če ne, ali morate pridobiti predhodno še kakšno dovoljenje ali soglasje? Je kakšen drug razlog, da niste še zaprosili za gradbeno dovoljenje? Kdaj predvidoma pričakujete izdajo gradbenega dovoljenja?

Izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo soseske Novo Brdo v Ljubljani pričakujemo še v mesecu juniju 2018.

 

Kdaj je predviden začetek gradnje vašega dela soseske? Bo gradnja vašega dela soseske potekala fazno? Če da, v koliko fazah in kaj se bo zgradilo v posamezni fazi?

Z gradnjo soseske Novo Brdo nameravamo pričeti v mescu juliju 2018. Delo se bo pričelo z izkopi in varovanjem gradbene jame, po zaključku teh del pa bomo pričeli z gradnjo objektov.

 

Bo gradnja potekala sočasno z delom JSS MOL? Koliko se boste v času gradnje morali usklajevati z JSS MOL?

Predvideva se, da bo gradnja vseh funkcionalnih enot soseske Novo Brdo potekala sočasno, vendar oba investitorja lahko gradita neodvisno drug od drugega.

 

Ali bo SSRS izvajalca gradnje izbral neodvisno od JSS MOL ali pa bo vendarle izbran skupen izvajalec? Zakaj?

Stanovanjski sklad RS bo izvajalca gradnje iskal s svojim razpisom, ki ne bo odvisen od razpisa JSS MOL.

 

Kako to, da je SSRS izkop gradbene jame in varovanje te naročil sam? Zakaj ste se odločili ta gradbena dela naročiti posebej (običajno so ta dela vključena v naročilo za izvedbo celotne gradnje)?

Z izkopi nameravamo pričeti prej, ker še poteka izdelava projektov za gradnjo objektov in zaradi vremenskih ter okoljevarstvenih pogojev.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 


Preberite tudi