Novinarska vprašanja

29. junij 2018

Novinarska vprašanja – Finance

prodaja nepremičnin v soseski Zeleni gaj na Brdu preko e-javne dražbe

Spoštovani, prosim za odgovore na nekaj vprašanj, povezanih s prodajo stanovanj in hiš na Brdu:

Kot je razvidno iz vaše spletne strani, je sklad tokrat prek e-dražbe uspel prodati tri hiše in štiri stanovanja v soseski Zeleni gaj na Brdu – ali lahko razkrijete, za koliko je bila prodana vsaka posamezna nepremičnina in za koliko se je – če se je – cena zvišala v primerjavi z izklicno ceno?

Vse nepremičnine so bile tokrat prodane po izklicni ceni, ker so bili dražitelji bolj enakomerno porazdeljeni, kot na predhodni dražbi, ko je bila izklicna cena za vrstno hišo zvišana za 10.000 €.

 

Kakšen je načrt glede prodaje ostalih stanovanj na Brdu – ali boste na naslednji dražbi izklicne cene še znižali?

Izklicne cene bodo ostale na najmanj ocenjeni tržni vrednosti in ne bodo nižje od doseženih prodajnih vrednosti.

 

Kdaj načrtujete naslednjo dražbo?

Naslednja elektronska javna dražba je predvidena septembra in potem še ena do konca leta.

 

Ali lahko razkrijete, katera točno stanovanja so bila prodana?

Na elektronski javni dražbi, št. 5-2018 so bile prodane naslednje nepremičnine:

 

2.) Stanovanje s komercialno oznako L3F011-3N.A11, z ID znakom 1723-10031-20 v izmeri 59,3 m², uporabne površine 48,2 m² na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 5, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-37 v izmeri 6,1 m2 in parkirnim mestom z ID znakom 1723-10031-127 v izmeri 12,5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

Izklicna cena: 184.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 168.036,53 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

3.) Stanovanje s komercialno oznako L3F012-3N.A12, z ID znakom 1723-10031-21 v izmeri 59,4 m², uporabne površine 48,3 m² na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 5, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-36 v izmeri 9,9 m2 in parkirnim mestom z ID znakom 1723-10031-126 v izmeri 12,5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

Izklicna cena: 192.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 175.342,47 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

8.) Stanovanje s komercialno oznako L3F035-3N.C09, z ID znakom 1723-10031-69 v izmeri 115,8 m2, uporabne površine 91,5 m2 na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 3, skupaj s pripadajočo shrambo  z ID znakom 1723-10031-80 v izmeri 6,5 m2 in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-170 v izmeri 12,5 m2 ter z ID znakom 1723-10031-169 v izmeri 12,5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

Izklicna cena: 327.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 298.630,14 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

10.) Stanovanje s komercialno oznako L3F037-3N.C11, z ID znakom 1723-10031-70 v izmeri 89,8 m2, uporabne površine 68,5 m2 na naslovu Ljubljana, Ježkova ulica 3, skupaj s pripadajočo shrambo z ID znakom 1723-10031-82 v izmeri 6,5 m2 in dvema parkirnima mestoma z ID znakom 1723-10031-164 v izmeri 12,5 m2 ter z ID znakom 1723-10031-163 v izmeri 12,5 m2. Stanovanju pripada sorazmerni lastninski delež na skupnih delih, napravah in zemljišču.

Izklicna cena: 287.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 262.100,46 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

15.) Vrstna hiša s komercialno oznako L6F014 v izmeri 223,7 m2, uporabne površine 131,9 m2 na naslovu Ljubljana, Ulica Ivane Kobilce 14, stoječa na parc. št. 1393/93 k. o. 1723 – Vič, s številko stavbe 1723-10089, skupaj z lastninskim deležem do 1666/10000 na parc. št. 1393/88 (skupno zemljišče), lastninskim deležem do 555/10000 na parc. št. 1334/17 (skupno zemljišče), lastninskim deležem do 333/10000 na parc. št. 1393/18 (cesta), parc. št. 1393/20 (cesta) in parc. št. 1393/64 (smetarnik) ter lastninskim deležem do 167/5000 na parc. št. 1393/23 (cesta), vse k. o. 1723 – Vič.

Izklicna cena: 383.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 349.771,69 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

18.) Vrstna hiša s komercialno oznako  L6F018 v izmeri 225,7 m2, uporabne površine 131,9 mna naslovu Ljubljana, Ulica Ivane Kobilce 6, stoječa na parc. št. 1393/89 k. o. 1723 – Vič, s številko stavbe 1723-10073, skupaj z lastninskim deležem do 1668/10000 na parc. št. 1393/88 (skupno zemljišče), lastninskim deležem do 556/10000 na parc. št. 1334/17 (skupno zemljišče), lastninskim deležem do 335/10000  na parc. št. 1393/18 (cesta), parc. št. 1393/20 (cesta) in parc. št. 1393/64 (smetarnik) ter lastninskim deležem do parc. št. 168/5000  na parc. št. 1393/23 (cesta), vse k. o. 1723 – Vič.

Izklicna cena: 408.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 372.602,74 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

26.) Vrstna hiša s komercialno oznako L6F030 v izmeri 225,7 m2, uporabne površine 131,9 m2 na naslovu Ljubljana, Ulica Ivane Kobilce 30, stoječa na parc. št. 1393/102 k. o. 1723 – Vič, s številko stavbe 1723-10075, skupaj z lastninskim deležem do 1668/10000 na parc. št. 1393/108 (skupno zemljišče), lastninskim deležem do 556/10000 na parc. št. 1334/17 (skupno zemljišče), lastninskim deležem do 334/10000 na parc. št. 1393/18 (cesta), parc. št. 1393/20 (cesta) in parc. št. 1393/64 (smetarnik) ter lastninskim deležem do 167/5000 na parc. št. 1393/23 (cesta), vse k. o. 1723 – Vič.

Izklicna cena: 416.000,00 EUR z vključenim 9,5 % DDV-jem (vrednost nepremičnine znaša 379.908,68 EUR brez 9,5 % DDV-ja).

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi