Novinarska vprašanja

06. junij 2018

Novinarska vprašanja – Mariborinfo.com

SOSESKA POLJANE V MARIBORU

Spoštovani,

v nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vaša vprašanja o mariborski soseski Poljane. Odgovori, ki smo vam jih poslali 29. 5. 2018, so objavljeni na naši spletni strani in dostopni prek povezave http://ssrs.si/ssrs_nv/novinarska-vprasanja-mariborinfo-com/ .

 

  1. Kako lahko stanovanjski sklad ukrepa pri vse večjem uničevanju skupne lastnine državnih stanovanj? Kakšni ukrepi so sploh možni iz vaše strani?

Z upravnikom stanovanj je že dalj časa dogovorjeno, da z najemniki organizira in vodi sestanke, na katerih  jih seznanja z načeli upoštevanja norm medsosedskega bivanja in spoštovanja hišnega reda. Za reševanje te problematike se dogovarjamo tudi za vključitev društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, ki bi z različnimi aktivnostmi vplivali na neustrezne navade stanovalcev.

 

  1. Kako odgovarjate stanovalcem, ki so vse bolj obupani in razočarani nad stanjem v njihovi soseski, zaradi drugih objestnih in neodgovornih stanovalcev?

Spremembe v stanovanjskih soseskah so po našem mnenju možne le z aktivno udeležbo vseh stanovalcev. Pričakujemo, da bodo stanovalci sistematično podprli prizadevanja upravnika in društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice za dolgoročno izboljšanje bivalnih pogojev v tej soseski.

 

  1. Kakšen je postopek za izselitev stanovalca ali skupine stanovalcev iz stanovanjskega objekta?

Kadar je kršitelj znan, mu pošljemo opomin po 103. členu Stanovanjskega zakonika (SZ-1), ki govori o krivdnih odpovednih razlogih najemne pogodbe zaradi kršenja določil tega člena. Opomin mora vsebovati kršitev in rok za njihovo odpravo, ki je minimalno 15 dni. Šele če se kršitve ponavljajo, se lahko vloži tožba na odpoved najemne pogodbe.

 

  1. Je bil že kdo izseljen zaradi uničevanja skupne lastnine?

Zaradi uničevanja skupne lastnine ni bil zaenkrat še nihče izseljen. V teku sta dva sodna postopka proti znanim kršiteljem zaradi kršenja hišnega reda. Upamo, da bomo proti njima lahko ukrepali na osnovi odločitve sodišča.

 

  1. Imate podobne težave še v katerih drugih soseskah?

V takem obsegu kot v soseski Poljane se težave drugod ne pojavljajo. Radi bi poudarili, da je vsekakor največ odvisno od najemnikov samih in njihovega odnosa do bivalnega okolja in lastnine.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi