Novinarska vprašanja

29. junij 2018

Novinarska vprašanja – RTV SLO

prodaja hiš v Zelenem gaju na Brdu v Ljubljani in finančna spodbuda v obliki dolgoročnih stanovanjskih posojil zadrugam

Spoštovani, sem novinarka TV Slovenija in pripravljam prispevek o razmerah na slovenskem nepremičninskem trgu.

Zanima me:

 

Kakšen je bil namen gradnje hiš na ulici Ivane Kobilce v Ljubljani, koliko jih je in kdaj bodo naprodaj?

V sklopu dokončevanja soseske Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani je Stanovanjski sklad RS po izbrani natečajni rešitvi zgradil in ponudil  v prodajo, najprej preko razpisa in v nadaljevanju e-dražbe, 18 vrstnih hiš v funkcionalni enoti F6.2, ki z večjimi uporabnimi površinami, zasebnimi atriji in velikimi terasami zagotavljajo visoko kakovost in udobje bivanja. Do sedaj je bilo prodanih že 9 hiš, naslednja e-dražba pa je predvidena v septembru.

Glede zemljišča na Rakovi jelši v Ljubljani, kakšni so tam načrti sklada in ali drži, da obstaja možnost, da boste kreditirali zadrugo, ki bo tam gradila svoja stanovanja?

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je 28.5.2018 objavil Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva »Izgradnja najemnih stanovanj z ustanovitvijo stanovanjske zadruge«.  Javni partner pričakuje vloge o zainteresiranosti za javno-zasebno partnerstvo do vključno 20.9.2018 do 10.00 ure. Stanovanjski sklad RS bi lahko ob zagotovitvi ustreznih finančnih virov pripomogel s finančnimi spodbudami v obliki dolgoročnih stanovanjskih posojil.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjsi sklad RS


Preberite tudi