Novinarska vprašanja

19. oktober 2017

Novinarsko vprašanje – Finance, priloga Gradnja

Oprema parkirnih mest z električnimi polnilnicami

Novinarsko vprašanje:

Spoštovani, za prilogo Financ Gradnja in bivanje pripravljam članek o električni mobilnosti. Dobil sem informacijo, da ste pri pripravi projektov za gradnjo najemnih stanovanj v sklopu Brdo2 od projektantov zahtevali tudi opremo parkirnih mest z električnimi polnilnicami.

 

Odgovori na novinarska vprašanja:

Ali lahko potrdite, da je to res?

Da, res smo pri pripravi projektov za gradnjo najemnih stanovanj v sklopu Brdo2 od projektantov zahtevali tudi opremo parkirnih mest z električnimi polnilnicami.

Kakšna je bila ta vaša zahteva (gre za končno opremljenost ali za predinštalacijo)?

Za projekt Brdo 2 je zaključena faza idejnega projekta, v kateri je na zunanjih parkirnih mestih z električnimi polnilnicami predvidena predinštalacija.

Koliko parkirnih mest bo opremljenih z polnilnicami za električne avtomobile (bodo vsa ali le določen del)?

Parkirna mesta s polnilnico za električna vozila bodo predvidena v skladu z veljavnim prostorskim aktom MOL OPN ID v katerem je predvideno, da je potrebno na vsakih 100 parkirnih mest zagotoviti vsaj 1 parkirno mesto s polnilnico za električna vozila.


Preberite tudi