Novinarska vprašanja

25. januar 2018

Novinarsko vprašanje – Gorenjski glas

SOSESKA OB SAVI

V nadaljevanju vam pošiljamo odgovore na vprašanja glede stanovanjske soseske ob Savi:

 

  • Imate okvirni izračun cene za najem stanovanja za štiričlansko družino (stanovanja bodo samo za najem, kajne)?

Stanovanja bodo namenjena prvenstveno stroškovnemu najemu,  končni strošek najemnine za najem stanovanja in pripadajočih delov bo lahko določen šele, ko bodo znani vsi investicijski in izvedbeni stroški projekta in sicer pred objavo razpisa za oddajo.

 

  • Koliko bo pripadajočih parkirnih mest (pokrita, nepokrita)?

Predvideno število parkirnih mest na terenu je 250 in pod terenom 140 v podzemni garaži 2. faze, skupaj 390 parkirnih mest.

 

  • Koliko bo igrišč (športna, otroška …)?

Predvideni sta dve igrišči, eno otroško igrišče za manjše otroke in eno športno igrišče za mladostnike, družabni prostor s slaščičarno ter povezava kolesarske poti ob Savi.

 

  • To bodo stanovanja za trg (ne stanovanja za socialno šibkejše na podlagi občinskih razpisov)?

Skladno s trenutnimi razpisnimi določili so najemniki oziroma najemnice stanovanj Stanovanjskega sklada RS, lahko popolno poslovno sposobne fizične osebe, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji ter pravne osebe zasebnega in javnega prava oziroma organizacije, vse s sedežem v Republiki Sloveniji. Pri večjem povpraševanju za določeno stanovanje imajo prednost mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine, mlade osebe do 29. leta starosti ter ostali, znotraj teh kategorij pa prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.

 

Glede na navedeno se bodo, v kolikor bodo veljali enaki pogoji prijave na razpis vsekakor lahko prijavili tudi socialno šibkejši, ki niso uspeli na objavljenih občinskih razpisih. Morebitna finančna nadomestila za najem v obliki subvencij ali drugih razpoložljivih transferov, pa bodo v okviru veljavne zakonodaje kot do sedaj upravičenci izkazovali preko izdanih odločb drugih pristojni organov, ki odločajo o priznavanju pravic iz javnih sredstev.

 

Lep pozdrav,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi