Novinarska vprašanja

18. januar 2018

Novinarsko vprašanje – Gorenjski glas

PROJEKTI SSRS V KRANJU

Spoštovani, v nadaljevanju pošiljamo vam odgovore na vaša novinarska vprašanja:

  • Na kateri lokaciji in kako velikem zemljišču se bo gradila soseska Ob Savi v Kranju?

Stanovanjski sklad RS ima namen v Kranju na južnem delu mesta Kranj na območju med Savsko cesto in reko Savo na zemljiščih velikosti 3,2 ha graditi najemna stanovanja v skladu s svojo dejavnostjo.

 

  •  Koliko objektov in koliko stanovanj bo zgrajenih?

Smo v fazi izbora variantnih rešitev kot podlage za občinski podrobni prostorski načrt. Predvidevamo da bo zgrajenih 200 stanovanj v 6 ali 8 objektih. Konkretnejši  podatek o številu stanovanj bo znan po sprejemu občinskega podrobnega prostorskega načrta.

 

  • Kakšne velikosti stanovanj načrtujete?

Načrtujemo, da bodo stanovanja velikosti od 35 m2 do 75 m2.

 

  • Ali bodo stanovanja najemna ali namenjena prodaji (po kakšni najemni ali prodajni ceni)?

Stanovanja bodo namenjena oddaji v najem.

 

  • Ali je med 11 že prejetimi vlogami za pridobitev javnih najemnih stanovanj tudi katera z Gorenjske in za koliko stanovanj?

Nobena vloga ni z Gorenjske.

 

  • Ali pripravljate še kakšen drug projekt na območju Gorenjske in kdaj naj bi ga izvedli?

Nimamo drugih projektov na Gorenjskem.

 

  • Prosil bi vas tudi za kakšno grafično podobo bodoče soseske Ob Savi v Kranju.

Simbolične slike variantnih rešitev si lahko ogledate na naši spletni strani

http://ssrs.si/projekti/kranj/predstavitev-soseske/

 

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi