Novinarska vprašanja

12. julij 2018

Novinarsko vprašanje – Večer

stanovanja v Slovenj Gradcu

Novinarsko vprašanje:

Pozdravljeni, preverila bi nakup stanovanj v Slovenj Gradcu.

Omenja se, da bo zasebnik investiral v dva manjša bloka v Slovenj Gradcu. Stanovanja bi nato odkupil stanovanjski sklad. Na občini pravijo, da je pogodba med vami in zasebnikom za odkup stanovanj že sklenjena. Zanima me, če to drži, za koliko stanovanj gre, kakšne velikosti, jih bo res odkupil sklad, po kakšni vrednosti in komu bodo namenjena ta stanovanja? Ter seveda, kdaj bo vse steklo, – gradnja, kdaj dokončanje? 

Boste iskali najemnike z razpisom, kdo se bo lahko prijavil, kakšne bodo najemnine?

 

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Stanovanjski sklad RS in zasebnik sta v juniju 2018 sklenila prodajno predpogodbo za nakup 18 stanovanj v Slovenj Gradcu v predvideni vrednosti 1.598.539,20 EUR brez DDV. Gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno. Skrajni rok za primopredajo stanovanj je 31.7.2020. Pri načrtovanih novogradnjah Stanovanjski sklad RS zasleduje cilj zagotavljanja zadostnega števila cenovno sprejemljivih kakovostnih stanovanj ranljivejšim skupinam, ki nimajo rešenega stanovanjskega vprašanja. Najemna stanovanja bodo na voljo za dolgoročni najem po stroškovni najemnini. Predvideva se, da bo stroškovna najemnina na celotnem področju Slovenije za nove projekte med 5 in 7 EUR / m2 na mesečni ravni. Končna določitev stroškovne najemnine je v soodvisnosti od stroška izgradnje stanovanjskih objektov na posameznih lokacijah.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS

 

 


Preberite tudi