Novinarska vprašanja

06. april 2018

Novinarska vprašanja – Štajerski tednik

gradnja v Občini Podlehnik

Novinarsko vprašanje:

 

Spoštovani, pripravljam članek o načrtovanju nove stanovanjske soseske v naselju Podlehnik in vas prosim za pomoč. Za odgovore vljudno prosim, če je seveda mogoče, do petka, 6. aprila. Hvala.

 

  1. Nedavno (lani?) ste na vašem skladu izvedli anketo o tem, koliko stanovanj v naši državi primanjkuje. Prosim za kratko razlago, kako ste anketo izvedli, kdo jo je izpolnjeval, po kakšnih kriterijih so številno manjkajočih stanovanj ocenili, kakšen je bil odziv na anketo.

 

  1. Prosim za rezultate te ankete po posameznih občinah.

 

  1. Občina Podlehnik naj bi se z vašim skladom dogovarjala za gradnjo stanovanjske soseske v naselju Podlehnik. Na kakšen način bi vaš sklad pri tem lahko sodeloval, v kolikšnem deležu sofinanciral gradnjo?

 

  1. Kdaj bi (po najbolj optimističnem scenariju) v Podlehniku lahko pričeli z gradnjo, od česa je to odvisno?

 

  1. Bi v Podlehniku gradili neprofitna najemniška stanovanja ali stanovanja za odkup (ali oboje)?

 

  1. Ali je mogoče vsaj približno oceniti, koliko bi znašali najemnina ali cena stanovanj v Podlehniku (od do, na kvadratni meter)? Kakšne so najemnine in cene vaših stanovanj po Sloveniji (od do, na kvadratni meter)?

 

  1. Koliko neprofitnih stanovanj ima trenutno vaš sklad, koliko od tega jih je zasedenih?

 

  1. Je te podatke mogoče dobiti tudi po posameznih občinah (zanima me predvsem Spodnje Podravje)?

 

  1. Koliko stanovanj za odkup trenutno ponuja vaš sklad in v katerih občinah?

 

  1. Kolikšno je zanimanje za stanovanja vašega sklada po vsej državi – tako za najem kot za nakup?

 

Odgovor na novinarsko vprašanje:

 

Spoštovani, glede vaših vprašanj vam podajamo naslednje odgovore:

 

Anketa je dostopna na povezavi: http://ssrs.si/novice/anketa-ssrs-2016-2017/    Vsebuje vse zaprošene podatke.

Podatki so bili evidentirani in obdelani po regijah in vrstah občin.

 

Občina Podlehnik je v marcu 2018 na SSRS predstavila načrtovano urbanistično gradnjo v občini Podlehnik. Stanovanjski sklad RS (SSRS) je predstavil programe, ki so trenutno odprti, in sicer:

–              Program sofinanciranja zagotavljanja JNS v letih 2016 do 2020

–              Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih 2017 do 2020 in

–              Javni poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj

Vsi so na voljo na spletni strani www.ssrs.si skupaj z relevantnimi dokumenti.

SSRS do tega trenutka še ni prejel nobene vloge s strani Občine Podlehnik na nobeno od zgornjih možnosti. Glede vprašanj 4, 5, 6 prosimo, da se obrnete na Občino Podlehnik, saj s podatki ne razpolagamo.

 

SSRS svoja neprofitna najemna stanovanja po Sloveniji oddaja po neprofitni najemnini, ki je določena skladno s SZ-1 in podzakonskimi predpisi dostopnimi na PISRS. Za njegova stanovanja v stroškovnem najemu so sklepi o določitvi najemnine na voljo na povezavi http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ skupaj z drugo dokumentacijo.

 

SSRS je imel na dan 31. 12. 2017 v lasti 3.097 najemnih neprofitnih stanovanj, od tega 2 bivalni enoti v samskem domu v Ljubljani in 53 oskrbovanih stanovanj v Tolminu in Kobaridu. Stanovanja so razporejena po celotni Sloveniji, in sicer v 118 občinah oziroma v 12 regijah. Poleg tega ima še najemni stanovanjski fond v brezplačni uporabi Sklada, ki obsega na stanje 31. 12. 2017 skupno 121 stanovanj, in sicer 41 stanovanj Stanovanjske komisije Vlade RS, 9 stanovanj  Ministrstva za notranje zadeve in 71 stanovanj Ministrstva za obrambo. Stanovanja so lokacijsko razpršena po celotnem območju Republike Slovenije. Skupno število najemnih stanovanj se je v letu 2017 povečalo za 150 enot, in sicer iz 468 na 618 najemnih stanovanj. Za neprofitni najem stanovanj je interes zelo obsežno in imamo stanovanja oddana ves čas, ko niso v obnovi, postopkih za oddajo ali renoviranju. Podatki o oddajanju stanovanj v strokovnem najemu  in stanovanj za mlade so razvidni na povezavi http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/ – poročila o vsakokratnih izborih in  povezavi http://ssrs.si/oddaja/najem-za-mlade/aktualno/ .

 

SSRS ne vodi podatke o neprofitnih najemnih stanovanjih po posameznih občinah in drugih subjektih, saj za to ni pristojen, prav  tako ne razpolaga s temi podatki.

 

SSRS odkupuje stanovanja po Javnem poziv za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj, ki je dostopen na spletni povezavi http://ssrs.si/razpisi/odprti-javni-pozivi-in-razpisi/javni-poziv-za-nakup-stanovanj/

Okvirne cene in način določanja cen v odnosu do prejetih ponudb so  opredeljeni v javnem pozivu. SSRS od 31.12.2017 dalje ne prodaja več stanovanj preko javnih razpisov za prodajo novih stanovanj, saj se posveča oddaji v najem. Svoje poslovno nepotrebne nepremičnine prodaja preko javnih e-dražb, ki so na voljo na spletni povezavi  http://ssrs.si/javne-drazbe/ . Seznam razpoložljivih nepremičnin za prodajo  sprotno posodabljamo in je javno na voljo na omenjeni povezavi.

 

Lepo vas pozdravljamo,

Stanovanjski sklad RS

 

 


Preberite tudi