Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Delo

16. september 2020
Najemna stanovanja SSRS v Posavju

Novinarska vprašanja:

Pozdravljeni, kolegica pripravlja zbirni članek o stanovanjski gradnji po Sloveniji, pa vas prosim za informacije o gradnjah v JV Sloveniji in Posavju. Vem za vaše gradnje v Kočevju, Črnomlju in Brežicah. Mi lahko pošljete podrobnejše podatke o teh naložbah in spisek občin, ki sodelujejo z vami, še dopolnite s tistimi, ki sem jih na omenjenem območju izpustila?

Odgovori na novinarska vprašanja:

Spoštovana, vezano na vaša novinarska vprašanja, vam v nadaljevanju pošiljamo naslednje podatke:

KOČEVJE

Stanovanjski sklad RS je z investitorjem MM SVTK, družbo za signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave d.o.o., sklenil prodajno pogodbo za nakup 76 stanovanj v predvideni skupni površini 4.194 m2 s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v garaži objekta in 49 samostojnih garaž na nivoju terena ter 36 parkirnih mest na nivoju terena, ki bodo končana junija 2021. Celotna pogodbena vrednost po pogodbi znaša 6.450.885,60 EUR brez DDV oziroma 7.063.716,73 EUR z DDV. Za občino Kočevje je ta gradnja zelo pomembna, saj se gospodarsko močno razvija, stanovanj pa primanjkuje.

Za gradnjo je bilo investitorju že v letu 2007 izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo petih stanovanjskih blokov, od katerih sta bila blok C in vila bloka 1 in 2 dokončana že v letu 2010. Prodajalec nadaljuje gradnjo objektov A in B v delno izvedenem kompleksu Kočevska rezidenca, v katerih se nahajajo stanovanja, ki jih je kupil Stanovanjski sklad RS. Sklop stanovanjskih blokov ima skupno klet, nad katero bo med objekti ploščad. Etažnost objektov je P+4, v kleti se nahajajo vsa parkirna mesta in shrambe za potrebe stanovalcev ter strojnice.

Stanovanja bodo predvidoma dokončana v mesecu juniju 2021, najemnikom Stanovanjskega sklada RS pa bodo na voljo v drugi polovici prihodnjega leta.

BREŽICE

Stanovanjski sklad RS je z investitorjem Posavje invest, nepremičnine, d.o.o., sklenil prodajno pogodbo za nakup 6 stanovanj v predvideni skupni površini 555 m2 s pripadajočimi shrambami in 6 parkirnimi mesti v kleti objekta. Celotna pogodbena vrednost po pogodbi znaša 816.334,20 EUR brez DDV oziroma 893.885,95 EUR z DDV.

Stanovanja bo Sklad prevzel do konca meseca septembra in jih ponudil v oddajo na spletni strani. Na voljo bodo večja stanovanja saj je investitor manjša prodal preko lastne prodaje.

ČRNOMELJ

Stanovanjski sklad RS je z investitorjem TGH, Trgovsko gradbena hiša d.o.o., sklenil prodajno predpogodbo za nakup  30 stanovanj v predvideni skupni površini 1.856,80 m2 s pripadajočimi 15 nadkritimi parkirnimi mesti in 15 nenadkritimi parkirnimi mesti na nivoju terena. Celotna pogodbena vrednost po pogodbi glede na predvideno stanovanjsko površino znaša 2.604.384,00 EUR brez DDV oziroma 2.851.800,48 EUR z DDV.

Stanovanjski sklad RS je preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj 2020 uspel pridobiti 30 od 48-ih stanovanj v večstanovanjskem objektu, kar pomeni 57 odstotkov vseh prodajnih površin. Etažnost objekta je NP + VP + 3 + T, objektu pripada 69 parkirnih mest. Velikost stanovanj se giblje med 40 in 75 kvadratnih metrov, razen v terasni etaži, kjer so nadstandardna stanovanja večjih površin. Lokacija je odlično izhodišče za sprehode in športne aktivnosti v naravi, hitro dostopna pa je tudi mestna obvoznica. Poleg je tudi dom starejših občanov in možnost koriščenja servisnih storitev.

Stanovanjski sklad RS kot največji kupec objekta je odkupil 30 stanovanjskih enot v treh etažah. Stanovanja v preostalih treh etažah bodo namenjena prostemu trgu, od tega bo 15 oskrbovanih.

Rok za predajo stanovanj je konec avgusta leta 2021.

 

SSRS ima najemna stanovanja že v 125 občinah, od tega v 12 občinah iz Posavja in Jugovzhodne regije in sicer v Črnomlju, Kočevju, Metliki, Novem mestu, Ribnici, Sodražici, Šentrupertu, Trebnjem, Brežicah, Krškem, Radečah in Sevnici.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

03. marec 2021

Novinarska vprašanja – KOČEVAR

Kočevska rezidenca
03. marec 2021

Novinarska vprašanja – POP TV

VAROVANA STANOVANJA
12. februar 2021

Novinarska vprašanja – Večer

Stanovanja v Mariboru
12. februar 2021

Novinarsko vprašanje – Oštro

Naselje ob Borovniščici - Borovnica