Novinarska vprašanja

12. februar 2020

Novinarska vprašanja – Celje.info

gradnja neprofitnih stanovanj v Rogaški Slatini

Novinarsko vprašanje:

Spoštovani, po informacijah naj bi SSRS konec letošnjega januarja potrdil sodelovanje pri naložbi v nova neprofitna stanovanja v Spodnji Kostrivnici (Rogaška Slatina), ki naj bi bila zgrajena do konca leta 2021.

Ker na vaši spletni strani nismo zasledili novice o tem vas prosimo, če nam lahko posredujete podrobnosti sodelovanja med SSRS in Občino Rogaška Slatina pri projektu gradnje neprofitnih stanovanj.

Prosili bi vas tudi za foto vizualizacije projekta (stavbe, okolica. stanovanja,…).

Za posredovano se vam najlepše zahvaljujemo.

 

Odgovor na novinarsko vprašanje:

Spoštovani, dne 12.2.2020 je Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (SSRS) prejel novinarsko vprašanje, ki se nanaša na sodelovanje SSRS pri gradnji javnih najemnih stanovanj v Občini Rogaška Slatina, na lokaciji v Spodnji Kostrivnici.

V skladu s usmeritvami v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP15-25) in poslovno politiko SSRS je bil sprejet Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 (Program; Uradni list RS št. 41/2016, z dne 10.06.2016, št. 88/2016, z dne 22.12.2016 in št. 10/2019, z dne 15. 2. 2019).

Predmetni Program SSRS  je edini tovrstni program v Sloveniji, ki je namenjen sofinanciranju investicijskih projektov za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanja in bivalnih enot v prav vseh občinah oz. statističnih regijah Republike Slovenije.

Na Program se lahko prijavijo naslednji upravičeni prosilci: vse lokalne skupnosti ali njihovi proračunski skladi, ustanovljeni za pridobivanje javnih najemnih stanovanj, javni nepremičninski skladi in pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1.

Za realizacijo Programa je predvidoma namenjenih 30 mio EUR s porabo do leta 2020 oziroma do zaključka posameznega investicijskega projekta.

Na Program se je prijavila tudi Občina Rogaška z investicijskim projektom na lokaciji Spodnja Kostrivnica, s katerim je predvidena gradnja 10 (desetih) javnih najemnih stanovanj. Stanovanjem bodo pripadale shrambe in parkirna mesta na nivoju terena. Osrednji del stanovanjskega objekta, etažnosti P + 1 + M, bodo predstavljale komunikacijske površine ter tehnični prostori, na obeh straneh pa bodo umeščene stanovanjske enote. Objekt bo imel simetrično dvokapno streho, ki bo v osrednjem delu prekinjena z ravno streho. Zunanja ureditev vključuje parkirno površino dostopne poti, prostor za smetnjake, hortikulturno ureditev in razsvetljavo.

SSRS bo na podlagi sklepa Nadzornega sveta SSRS, sprejetega konec januarja 2020, sofinanciral gradnjo 5 (petih) stanovanjskih enot, vrednost investicije znaša  363.544,00 evrov.

Za foto vizualizacijo investicijskega projekta, vas prosimo da se obrnete na predstavnike Občine Rogaška Slatina.

Navedena fotografija je objavljena na spletni strani Občine Rogaška Slatina.


Preberite tudi