Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja Delo.si

27. januar 2023
KOPER DOLINSKA

 

Spoštovani,

podajamo vam odgovore na vaša vprašanja:

 

Pišem vam iz uredništva Slovenskih novic z nekaj vprašanji o neprofitnem podnajemnem stanovanju v Kopru v lasti Stanovanjskega sklada RS. Leto izgradnje objekta je 2007. Upravitelj: SPL d.d. Neprofitna najemnina znese 290 evrov.

Na primer je opozorila Delavska svetovalnica (https://www.facebook.com/delavskasvetovalnica/posts/pfbid0VzGePD6PoMSxfnJY9sAowMckpL1vzoNaeWdfxgqd6F3GqkBGZfWmH1uV7wDUdnMXl), in sicer je težava v stanovanju huda plesen. Kot opisujejo, v stanovanju delajo vse,kar je v njihovi moči. Kupili so tudi dva aparata – razvlažilca za zrak, redno prezračujejo. Opozorili o pristojne na težavo, vendar vsako leto, ko upravitelji pridejo na ogled stanovanja, je njihov odgovor zgolj prezračlevanje.

V tem stanovanju živi tudi 88-letna mama podnajemnika, ki ima hude zdravstvene težave in je nepokretna. Bojita se, da zaradi plesni ne zbolita za sarkoidozo.

Sprašujem vas, ali ste obveščeni o težavi v omenjenem stanovanju? Ali ste preverili pri upravitelju, kaj je naredil, da odpravi težavo? Če niste storili nič v zvezi s plesnijo v stanovanju, zakaj ne? Se vam zdi primerno zaračunavanje najemnine v vrednosti 290 evrov za stanovanje, polno črne plesni?

 

Stanovanjski sklad RS je lastnik stanovanja v Kopru, ki ga oddaja v neprofitni najem najemniku, ki v njem biva s štirimi uporabniki od leta 2007. Skladno z določilom 5. alineje 8. člena Najemne pogodbe z dne 16.2.2021, je najemnik dolžan lastnika obveščati o napakah na stanovanju, za odpravo katerih odgovarja lastnik v skladu z veljavnimi normativi in standardi, sam najemnik pa je dolžan skladno z določilom 10. alineje istega člena pravilno zračiti stanovanje po splošnih navodilih glede vlage in zidne plesni v najemnih stanovanjih. Stanovanjski sklad RS do dne prejema obvestila s strani Delavske svetovalnice takega obvestila najemnika ni prejel v povezavi s tem stanjem, temveč smo bili z njim seznanjeni šele s strani Delavske svetovalnice v ponedeljek dne 23. 1. 2023.

Takoj po seznanitvi smo urgentno obvestili upravnika objekta in tudi upravnika stanovanj Sklada o predmetni zadevi. Upravnika stanovanj smo pozvali k takojšnjemu ogledu stanja v stanovanju, ogled se je opravil včeraj dne 26.1.2023 in je najemnik pri njem prisostvoval. Na podlagi le-tega bo Sklad sprejel nadaljnje odločitve in postopke za ugotovitev in odpravo vzroka ter posledic omenjenega stanja, skladno z ustaljeno prakso poslovanja in zavezami po Najemni pogodbi in zakonodaji.

Ob dosedanjih preučitvah smo ugotovili, da je upravnik stanovanja ob rednem letnem pregledu junija 2022 sicer ugotovil, da je stanovanje imelo prisotnost plesni, pri čemer smo njegovo poročilo prejeli šele dne 14.1.2023, tako, da bi Sklad v vsakem primeru glede na navedeno v prvem kvartalu leta 2023 vključil stanovanje v izvajanje načrtovanih vzdrževalnih ukrepov. Ker pa se na nas najemnik žal doslej ni obrnil tudi sam, bodo lahko konkretne aktivnosti za ureditev stanja izvedene šele sedaj, o čemer bomo najemnika seveda sprotno obveščali in se potrudili za čimprejšnjo ureditev. Na podlagi postopkov za ureditev stanja bomo sprejeli odločitev glede morebitnega znižanja najemnine in o tem najemnika pravočasno obvestili. Ob tem dodajamo, da vsakokratnega upravnika stanovanj zaprošamo, naj najemnika sprotno opozarja na pravilno uporabo stanovanja, s katero je najemnik seznanjen sicer ob sklenitvi pogodbe in primopredaji. V pravilno vzdrževanje sodi tudi redno in pravilno prezračevanje, s katerim se odvaja presežna vlaga.

Z najemnikom smo torej že opravili ogled stanovanja dne 26.1.2023 in se dogovarjamo tudi glede nadaljnjih aktivnosti za čimprejšnjo ureditev stanja.

 

S spoštovanjem, Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

30. marec 2023

Novinarska vprašanja RTV Slo

POD PEKRSKO GORCO
30. marec 2023

Novinarska vprašanja Delo

NAJEMNINE