Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Murska Sobota

16. december 2020
Stanovanja v Murski Soboti

Pozdravljeni, vezano na vaša vprašanja v sporočilu z dne 15.12.2020, vam podajamo sledeče odgovore:

  1. Bo vseh 27 stanovanj v bloku na voljo za najem?

Vsa stanovanja bodo na voljo za dolgoročni najem po stroškovni najemnini.

  1. Kakšni so pogoji za pridobitev stanovanja?
  2. Kaj vse se bo ob prijavi upoštevalo (število otrok, višina dohodka)?
  3. Kdo bo na “prednostni” listi?
  4. Koliko okvirno bo znašala najemnina za posamezno stanovanje?

Najemniki oziroma najemnice stroškovnih stanovanj so lahko popolno poslovno sposobne fizične osebe, če imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji ter pravne osebe zasebnega in javnega prava oziroma organizacije, vse s sedežem v Republiki Sloveniji.

Prednostne kategorije objavljenega razpisa za oddajo stanovanj v stroškovni najem so mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Stanovanjskega sklada RS (http://www.najem.stanovanjskisklad-rs.si/).

Najemnina bo oblikovana po prevzemu stanovanj s strani Stanovanjskega sklada RS in bo določena za vsako stanovanje posebej in bo odvisna od nabavne vrednosti nepremičnine. Najemnina bo objavljena z vključitvijo stanovanj v ponudbo preko javnega razpisa.

  1. Do kdaj se zbirajo prijave, kdaj bo odločitev o tem, kdo bo dobil stanovanje? Kdaj bodo stanovanja vseljiva

 

Stanovanja bodo predvidoma dokončana proti koncu leta 2021, najemnikom Stanovanjskega sklada RS pa bodo na voljo po vključitvi stanovanj v ponudbo preko javnega razpisa, in sicer po dokončanju gradnje, pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in prevzemu stanovanj s strani Stanovanjskega sklada RS.


Preberite tudi

03. marec 2021

Novinarska vprašanja – KOČEVAR

Kočevska rezidenca
03. marec 2021

Novinarska vprašanja – POP TV

VAROVANA STANOVANJA
12. februar 2021

Novinarska vprašanja – Večer

Stanovanja v Mariboru
12. februar 2021

Novinarsko vprašanje – Oštro

Naselje ob Borovniščici - Borovnica