Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – STA

11. september 2020
gradnja stanovanj na Koroškem

Spoštovani, jutri ob 11h prevzemate 20 stanovanj v dveh vila blokih v Homškem parku v Slovenj Gradcu, tako da prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Ali to drži? 

Stanovanja so bila s strani Stanovanjskega sklada RS prevzeta v sredo, 9.9.2020. Danes, v petek, 11.9.2020, je potekala otvoritev dveh stanovanjskih objektov.

 

2. Če drži, me zanima, za koliko stanovanj gre in kje so ta stanovanja? Koliko so vredna? Za kakšno naložbo torej gre? Za kakšno naložbo gre? Koliko je vredna? Kako ste torej izvedli naložbo (zasebni partner je gradil, SSRS pa torej odkupil vsa stanovanja) – za koliko?

Sklad je prevzel 20 stanovanj v dveh objektih – Vile Homški park, na lokaciji Celjska cesta 2a in b, v neposredni bližini Doma za ostarele. Stanovanja skupno obsegajo površino 1.150 kvadratnih metrov. Skupna pogodbena vrednost po pogodbi znaša 1.725.180,00 EUR brez DDV (oziroma 1.889.072,10 EUR z DDV).

Prodajalec stanovanj se je prijavil na Javni poziv za nakup stanovanj, ki je objavljen na spletni strani Sklada in bil izbran na podlagi izbora komisije in potrditve Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada RS.

 

3. Vsa stanovanja v dveh vila blokih boste menda dali v najem? Ste najemnike že izbrali? Če ne, kdaj jih boste?

Skladno s terminskim planom Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, načrtujemo razširitev ponudbe stanovanj z novimi stanovanji v Slovenj Gradcu dne 2.10.2020. Prve vselitve najemnikov bodo po zaključenih postopkih sprejemanja in pregleda vlog ter izbora najemnikov in sklepanja najemnih pogodb predvidoma v začetku meseca novembra 2020.

Prednostne kategorije objavljenega razpisa za oddajo stanovanj v stroškovni najem so mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ssrs.si. Najemna stanovanja bodo na voljo za dolgoročni najem po stroškovni najemnini, ki bo oblikovana s strani Stanovanjskega sklada RS in bo objavljena z vključitvijo stanovanj v ponudbo preko javnega razpisa.

 

4. Ali boste v prihodnje na Koroškem pridobili še kakšna stanovanja? Če ja, me zanima kje in kdaj predvidoma?

V naslednjem letu se bo zaključila gradnja stanovanj še na dveh projektih in sicer 27 oskrbovanih stanovanj v neposredni bližini Vile Homški park in 40 stroškovnih najemnih stanovanj na drugi lokaciji v Slovenj Gradcu. Poleg tega bo še v letošnjem letu dokončana gradnja 19 stroškovnih najemnih stanovanj v Mežici.

 

5. Koliko stanovanj ima sklad v lasti na Koroškem, torej v 12 koroških občinah?

Sklad ima v vseh koroških občinah 545 neprofitnih in 35 stroškovnih najemnih stanovanj.

 

S spoštovanjem,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

03. marec 2021

Novinarska vprašanja – KOČEVAR

Kočevska rezidenca
03. marec 2021

Novinarska vprašanja – POP TV

VAROVANA STANOVANJA
12. februar 2021

Novinarska vprašanja – Večer

Stanovanja v Mariboru
12. februar 2021

Novinarsko vprašanje – Oštro

Naselje ob Borovniščici - Borovnica