Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Novinarska vprašanja – Večer

13. maj 2021
SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA

 

1. Zanima nas, kako je s preverjanjem dohodkov najemnikov neprofitnih stanovanj, ki so stanovanje dobili pred letom 2003 (natančneje leta 1984)? Ali jim javni sklad lahko preverja dohodke vsakih pet let ali zanje to ne velja?

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ni pristojen za tolmačenje zakonodaje na stanovanjskem področju. Svetujemo vam, da se za odgovore obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si), ki pokriva stanovanjsko področje. Sicer pa naj le dodamo, da 90. člen SZ-1 v 2. in 3. odstavku določa: »(2) Najemodajalec neprofitnega stanovanja je dolžan vsakih pet let od najemnika, razen najemnika-bivšega imetnika stanovanjske pravice, zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje pravilnik iz petega odstavka 87. člena tega zakona. (3) Če najemnik iz prejšnjega odstavka ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se določila najemne pogodbe, ki urejajo višino najemnine, spremenijo po postopku, ki ga določa pravilnik, ki ga izda minister, in se najemnina določi v višini tržne najemnine.«

 

2. Če je stanovanje, ki ga je najemnik dobil leta 1984, v denacionalizacijskem postopku, ki še ni končan – ali mu to stanovanje pripada po koncu postopka? Ali drži, da ima predkupno pravico?

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ni pristojen za tolmačenje zakonodaje na področju denacionalizacije. Svetujemo vam, da se za odgovore obrnete na Ministrstvo za pravosodje (gp.mp@gov.si), ki pokriva področje denacionalizacije oziroma na Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si), ki pokriva stanovanjsko področje.


Preberite tudi

27. september 2021

Novinarsko vprašanje Časnik Delo

NENASELJENA STANOVANJA V SLOVENIJI
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Ostro.si

JAVNA NAJEMNA STANOVANJA
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Cekin.si

NAJEMNIKI NEPROFITNIH STANOVANJ
24. september 2021

Novinarsko vprašanje Bistričan.si

SLOVENSKA BISTRICA