Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovor na novinarska vprašanja – Večer

30. marec 2015
Nakazila SSRS notarju Škrku

Spoštovana,

v nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja na katera smo odgovarjali že v letu 2011 in 2012.

Supervizor razkriva, da je SSRS med leti 2005 in 2007 notarju Andreju Škrku nakazal 20.524.538,29 evrov, od tega glavnino, več kot 15 milijonov januarja 2007.

Prosim za natančno pojasnilo, za kakšno nakazilo gre?
Za katere storitve je SSRS notarju nakazal 20 milijonov evrov?

Notar Andrej Škrk ni bil končni prejemnik vseh nakazil iz zneska, ki ga navajate, kot je razvidno iz spletne aplikacije za spremljanje izdatkov javnih institucij.
V pretežni meri oz. 19.823.280,06 EUR se nakazila nanašajo na finančne transakcije, povezane za plačevanje preko skrbniških in fiduciarnih računov. Aplikacija izkazuje zgolj enostranska finančna nakazila, kar pa v konkretnem izpostavljenem primeru predstavlja zelo izkrivljeno sliko.

SSRS je na podlagi javnega poziva zbiral tudi ponudbe za nakup stavbnih zemljišč. Tako je 24.1.2006, skladno s sprejeto ponudbo in podpisano prodajno pogodbo, SSRS na TRR notarja Škrka nakazal 476.862.052,00 SIT (1,99 mio EUR) za nakup stavbnih zemljišč na lokaciji v Ivančni Gorici. 7.8.2006, je SSRS, skladno s sprejeto ponudbo in podpisano prodajno pogodbo, na TRR notarja Škrka izvršil nakazilo 664.450.966,08 SIT (2,77 mio EUR) za nakup stavbnih zemljišč na lokaciji Lukovica.

Za nakup stavbnih zemljišč na lokaciji v Kranju je SSRS najprej izvršil 30.7.2007 nakazilo na TRR notarja Škrka v višini 6.602.479,20 EUR. Ker je bilo potrebno sredstva prenakazati na fiduciarni račun, je notar Škrk 31.7.2007 izvršil vračilo sredstev na TRR SSRS, SSRS pa je 31.7.2007 nakazal sredstva v navedeni višini na fiduciarni račun.
Sklad je 31.7.2007 izvršil tudi nakazilo na TRR notarja Škrka v višini 1.843.297,20 EUR za nakup stavbnih zemljišč na lokaciji Hrpelje-Kozina. Neto nakazila v mesecu juliju 2007 so tako znašala za nakup stavbnih zemljišč 8,4 mio EUR in ne 15 mio EUR.

Ker je v teh primerih šlo za vzajemno izpolnitev obveznosti tako prodajalca (dostava listin in izpolnitev pogojev) kot kupca (nakazilo kupnine) je bil izbran način izpeljave transakcije preko notarja.

V obdobju od 1.1.2003 do januarja 2011 je notar Andrej Škrk za opravljene notarske storitve prejel nakazila v višini 701.258,23 EUR.
Radi bi vas opozorili, da spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij v tem delu ne izkazuje jasne slike, saj izkazuje bruto nakazila in torej ne upošteva morebitnih vračil. Notarji kot osebe javnega zaupanja sestavljajo po določbah zakona o notariatu javne listine o pravnih poslih, izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice: prevzemajo listine v hrambo, denar in vrednostne papirje pa za izročitev tretjim osebam ali državnim organom. Po nalogu sodišč opravljajo zadeve, ki se jim lahko odstopijo po zakonu. Ker je v teh primerih šlo za vzajemno izpolnitev obveznosti tako prodajalca (dostava listin in izpolnitev pogojev), kot kupca (nakazilo kupnine), je bil izbran način izpeljave transakcije preko notarja.
Opozarjamo tudi na pojasnila podana s strani Komisije za preprečevanje korupcije dostopna na njeni spletni strani glede zaupanja v podatke aplikacije Supervizor, saj se Komisija za preprečevanje korupcije do objavljenih podatkov ne opredeljuje in tudi ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost. Iz podatkov, ki se izpišejo med zadetki, tako ne izhaja nujno zaključek, da je bil prejemnik sredstev iz sektorja države tudi končni koristnik teh sredstev. Gre le za podatke o izplačilih.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

14. november 2023

Novinarska vprašanja Nova TV

DODATNA SREDSTVA
14. november 2023

Novinarska vprašanja Dnevnik

DOLGI MOST LJUBLJANA
18. oktober 2023

Novinarska vprašanja N1INFO

STANOVANJSKA SOSESKA NA DOLGEM MOSTU