Novinarska vprašanja

16. avgust 2016

Odgovori na novinarska vprašanja – Finance

Soseska Zeleni gaj na Brdu

Spoštovani.

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

Po mojih informacijah se lahko zainteresirani kupci prijavijo še do 20. avgusta. So moje informacije točne? če moje informacije niso točne, jih lahko dopolnite?

Prosilci, ki želijo kupiti stanovanje v rednem razpisnem roku po pogojih razpisa za prodajo 85 stanovanj, morajo oddati elektronsko ali pisno prijavo od 27.6.2016 do vključno 20.8.2016.

Koliko prijav ste prejeli do sedaj?

Do 11. avgusta 2016 je prijavo za nakup stanovanja v soseski Zeleni gaj na Brdu oddalo 90 zainteresiranih kupcev.

Kateri kandidati bodo imeli prednost pri izbiri?

Za primer večjega interesa za nakup stanovanj so za potrebe razpisa določene sledeče prednostne kategorije: mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine, gibalno ovirane osebe in mlade osebe. Podroben opis prednostih kategorij prosilcev je dostopen na spletni strani ssrs.si.

Za katera stanovanja ste prejeli največ prijav?

Trenutno je največ interesa izraženega za nakup 3-sobnih in 2- sobnih stanovanj.

Kdaj boste odpirali ponudbe?

Zainteresirani prosilci prijave za nakup stanovanja v okviru rednega razpisnega roka oddajajo od 27.6.2016 dalje in so skladno z določili razpisa sprotno obveščeni o prejemu prijave in pozvani za preveritev podatkov in morebitno dopolnitev prijave.

Kdaj bodo kandidati obveščeni o izboru in kdaj se bodo lahko vselili?

Izbor kupcev rednega dela razpisnega roka bo potekal predvidoma v četrtek, 1.9.2016, vsem prijavljenim prosilcem bo Sklad poslal obvestila o izboru najkasneje do 5.9.2016. Izbrani kupci bodo sklenili prodajno pogodbo predvidoma v času od 9.9.2016 dalje in se lahko v stanovanja pod s pogodbo in razpisno dokumentacijo določenimi pogoji že vselili v nova stanovanja.

Kdaj boste objavili nov razpis za stanovanja, ki jih ne boste prodali prek prvega razpisa?

Stanovanja, ki ne bodo prodana v okviru prvega rednega izbora, ki bo 1.9.2016, bo Sklad sproti prodajal po pogojih iz razpisa do prodaje vseh stanovanj skladno z naknadno objavljenim terminskim planom na spletni strani.

Lahko navedete kako ste določali cene stanovanj.

Cena stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu je določena za vsako stanovanje posebej in sicer na podlagi investicijske – stroškovne vrednosti izgradnje večstanovanjskih objektov. Končna cena stanovanj upošteva vrsto in površino posameznih delov stanovanj, specificiranih v komercialnih skicah, ter hkrati tudi lego in velikost stanovanja in seveda parkirno/i mesto/i v kleti objekta.

Cena posameznega parkirnega mesta je enotno določena v višini 11.000 EUR z upoštevanim 9,5 % DDV-jem, razen v primeru 6 parkirnih mest, za katere je določena nekoliko nižje zaradi njihove lege in/ali površine, kar je razvidno iz sklepa o določitvi prodajnih cen, ki je objavljen na spletni strani.

Cene stanovanj na m2 površine stanovanja z upoštevano kvadraturo pripadajoče shrambe, izhajajoče iz komercialne skice (brez upoštevanja parkirnih mest) tako znašajo od 1.665 EUR do 2.236 EUR. Povprečna cena kvadratnega metra znaša z upoštevanim 9,5 % DDV-jem 1.905 EUR.

Lepo pozdravljeni.

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi