Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Radio Ptuj

23. januar 2015
Grad Zavrč

Spoštovani,

skladno z zakonom o medijih vam v roku podajamo odgovore in sicer:

1. Kolikšen del stavbe ima v lasti stanovanjski sklad?

V letu 2014 se je uredilo etažno lastnino, saj je bila prej celotna stavba v lasti Perutnine Ptuj. Po etažnem načrtu je v stavbi 6 stanovanj ter eno stanovanje neprimerno za bivanje, trije poslovni prostori, vinska klet, ena garaža in eno skladišče. Vsa stanovanja so v lasti Stanovanjskega sklada RS (SSRS), razen neuporabnega stanovanja, ki je v lasti Občine Zavrč. Poslovni prostori, vinska klet in skladišče so v lasti Perutnine Ptuj, garaža pa je last SSRS. Stanovanje, ki je neuporabno, je bilo v dejanski lasti SSRS, vendar se od 2003 ne uporablja več s strani SSRS in je v lasti Občine Zavrč.

2. V kakšen stanju so stanovanja in koliko jih je?

Stanovanj je skupno 7, eno je neuporabno za bivanje in je v lasti Občine Zavrč, ostala so v lasti SSRS. Dve prazni stanovanji sta v slabem stanju in jih mora SSRS pred dodelitvijo novim najemnikom celovito obnoviti. Ostala stanovanja v lasti SSRS so zasedena z najemniki.

3. Kakšni so načrti glede morebitne obnove gradu?

SSSRS sam ne more sprejemati odločitev glede celovite obnove gradu, saj je objekt v solastnini več lastnikov. Trenutno ni potrjenih načrtov za obnovo.

5. Razmišljate tudi o morebitni prodaji svojega dela?

SSRS vse dokler bodo stanovanja zasedena z najemniki oziroma bo interes za najem, ne bo prodajal stanovanj. Prav zato razmišljamo, da bomo dve prazni stanovanji obnovili in jih oddali v najem.

4. Ali so katera izmed stanovanj prazna?

V štirih stanovanjih prebivajo najemniki, dve stanovanji pa sta prazni.

6. Kakšno je sodelovanje z občino?

Občina Zavrč ima v stavbi v lasti samo neuporabno stanovanje v velikosti 43 m2. Posebnega sodelovanja z občino na tem področju nimamo.


Preberite tudi

14. november 2023

Novinarska vprašanja Nova TV

DODATNA SREDSTVA
14. november 2023

Novinarska vprašanja Dnevnik

DOLGI MOST LJUBLJANA
18. oktober 2023

Novinarska vprašanja N1INFO

STANOVANJSKA SOSESKA NA DOLGEM MOSTU