Preskoči na vsebino Zemljevid strani

Odgovori na novinarska vprašanja – Žurnal 24

23. november 2015
Garancije

Spoštovani,

v nadaljevanju vam podajamo odgovore na vaša vprašanja.

Kako to, da ste se odločili za prodajo po načelu videno-kupljeno, doslej so namreč kupci imeli garancije na dobro izvedbo del in podobno?

Sklad prodaja stanovanja, ki so dokončana, primerna za bivanje in takoj vseljiva. Gre za prodajo s klavzulo o pogodbeni omejitvi prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake na prodani stvari kar pomeni, da je pri nakupu nepremičnine izključeno jamčevanja za očitne stvarne napake, ki bi jih sicer skladno z OZ ugotovil in uveljavljal kupec do prodajalca na prevzemu predmeta pogodbe. V predmetnem primeru gre za prodajo stanovanj, ki še niso bila vseljena/oddana v najem. Upoštevajoč to dejstvo, smo se odločili za prodajo s klavzulo videno – kupljeno.

Ali so se garancije za dobro izvedbo del in skrite napake že iztekle?

Pri nakupu po sistemu »videno – kupljeno« ostane le jamčevanje za napake iz solidnosti gradnje po OZ za obdobje 10 let od izročitve predmeta pogodbe. Iz določb OZ izhaja odgovornost izvajalca in projektanta. Ni še izteklo jamčevanje za solidnost gradnje skladno z obligacijsko zakonodajo, kar bo razvidno tudi iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije – vzorec prodajne pogodbe.

Koliko bodo stanovanja cenejša v primerjavi s prodajo, kjer je garancija vključena?

Na predmetnih lokacijah Sklad ne prodaja drugih stanovanj, zato vam odgovora ne moremo podati.

Kdaj so bila stanovanja, ki bodo naprodaj, zgrajena?

Pravnomočno uporabno dovoljenje za objekte v Borovnici je bilo pridobljeno 04.02.2013, za objekt v Novem mestu pa 05.03.2014.

Lepo pozdravljeni,

Stanovanjski sklad RS


Preberite tudi

19. november 2020

Novinarska vprašanja – Oštro

Projekti gradnje najemnih stanovanj SSRS v Ljubljani
12. november 2020

Novinarsko vprašanje – Dnevnik

tožba etažnih lastnikov, Mesarska cesta, Ljubljana
29. oktober 2020

Novinarska vprašanja – Borec

Pomanjkanje najemnih stanovanj v Sloveniji
09. oktober 2020

Novinarska vprašanja – V sožitju

oskrbovana stanovanja Stanovanjskega sklada RS